Trijumf (kartaška igra)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Trijumf (od talijanskog izvornika trionfo) je talijanska kartaška igra udomaćena na hrvatskom priobalju i otocima. Premda je naziv sličan tal. trionfo, hrvatska inačica trijumfa više odgovara igri tal. madrasso. Iznimno je popularna i lako se uči.

Najčešće se igra s tršćanskim kartama (tal. Carte Triestine), s 40 karata u jednom "macu" (špilu). Trijumf se igra s akužanjem (obično do 401 punata). Klasičan trijumf igraju dva igrača, a često i u parovima (ukupno četiri igrača), rjeđe tri igrača.

Miješanje i dijeljenje karata[uredi VE | uredi]

Svi igrači naizmjenično, po redu, miješaju i dijele karte. Pravilno je dijeliti karte u smjeru kretanja kazaljki na satu . Nakon miješanja karata, prethodni djelitelj ima tri mogućnosti: ili prediže karte ili tuče (udara rukom po macu), a može i prevrnuti najgornju kartu koja postaje adut.

Ako su karte predignute, djelitelj dijeli po 5 karata svakom igraču naizmjenično, ukupno 10 karata svakome. Adut se određuje nakon prvih 5 podijeljenih karata svakom igraču, okretanjem gornje karte sa maca.

Ako je gornja karta prevrnuta, dijeli se svakome po 5, a zatim još 5 karata.

Ako su karte tučene (nisu predignute), djelitelj dijeli po 10 karata svakom igraču. Adut određuje prvi igrač koji akuža dani zog, a do tog trenutka vrijede pravila kao u trešeti, tj. nema aduta.

Kad igraju 2 igrača, dijeli se po 5 karata, a ostale se peškaju (podižu) nakon svake ruke.

Pravila igre[uredi VE | uredi]

Postoje 4 zoga: kupe, bate (baštone), špade i dinare. Unutar svakog zoga postoje karte od broja 1-7 i od 11-13. Unutar jednog zoga, najjača je as (1), pa trica (3), kralj (13), konj (12), fanat (11) i dalje od sedmice (7) prema četvorci (4), te najslabija je duja (2).

Jačina karata i bodovanje je identično kao i u briškuli s time da je odgovaranje na zog sličan trešeti.

As se broji kao 11 punata (bodova), trica 10, kralj 4, konj 3, fanat 2 punta. Karte 2 i 4-7 zovu se "lišine" ili "škart" i ne donose punte. Ima ukupno 130 punata, pri čemu zadnjih 10 punata dobije igrač koji nosi zadnju ruku.

Igrači bacaju po jednu kartu naizmjenično, dok svi ne bace, a zatim najjača strana pokupi bačene karte. Time je završila jedna ruka te partije. Igrači moraju odgovarati na zog, a ukoliko nemaju, obavezno je igrati aduta. Igru započinje igrač kojemu su prvom podijeljene karte. Bačena karta predstavlja zog u kojemu se igra ta ruka. Igrač s najjačom kartom te ruke, kupi karte, prvi uzima novu kartu s maca i započinje novu ruku. Prva bačena karta može se "ubiti" samo jačom kartom istog zoga ili adutom.

Specifičnost igre u parovima je ta da komunikacija nije dopuštena za cijelo vrijeme igre, niti tučem i strišo.

Igra završava sa 401 (ili više) dobivenih punata. Ako su oba protivnika "izišla" (imaju preko 401), pobijedio je onaj kojem je pripala ultima. Igra može završiti i zvanjem. Zvanje je kada igrač, koji je s ruke (igra prvi), zaključi da punti koje ima (ili može imati s kartom kojom se zove) su 401 ili više. Igrač kaže "meni dosta" i kao zadnji krug, baca kartu za koju procijeni da mu donosi partiju, odnosno ruku. Igra se prekida i završila je partija. Ukoliko igrač dobije tu ruku i s puntima te ruke ima ukupno 401 ili više, on je pobijedio. Ukoliko nije dobio tu ruku ili ima manje od 401, pobijedio je protivnik bez obzira koliko ima punata.

Osobitosti igre

Partije strastvenih igrača, ponekad se igraju za piće, "marendu", "kilo pečenoga"...u kojim slučajevima partije karata imaju poseban emotivan naboj, a često su začinjene prigodnim "beštimama" (psovkama) i gestikuliranjem u skladu s mediteranskim temperamentom, ali uvijek u granicama pristojnosti i bez osobnih uvreda.

Tajne dobre igre sastoje se u memoriranju prethodno odigranih karata, zbrajanju i memoriranju dobijenih punata i savršenoj koncentraciji na igru.

Akužanje[uredi VE | uredi]

Kralj i konj istog zoga se akužaju pri čemu akuža vrijedi 40 punata ako je u pitanju adut, a u drugom zogu nosi 20 punata. Obično se akuža prije nego što igrač baci prvu kartu, kad je njega red igrati. Kod igre u dvoje, nije moguće istovremeno akužati 40 i 20 odnosno kralja i konja u 2 zoga, niti u tijeku igre niti u zadnjih 5 karata, odnosno dozvoljena je samo jedna akuža u jednoj ruci.

Trijumf u troje[uredi VE | uredi]

Igra se po istim pravilima kao i u četvero. Razlika je što svaki igrač igra sam za sebe svaki sa 13 karata u ruci do posljednjeg bacanja. Obično se igra do izlaska prvog igrača do 501 punat po istim pravilima odjave. Budući da igra s 13 karata u ruci postoji veća šansa za javljanjem ili "akužom" u startu pa je zbog kontinuiteta i dinamičnosti igre izlazni prag pomaknut na 501 punat., za razliku od 401 punta kao u trijumfu u četvero. Ova varijanta igre je da se nakon podijeljenih pet karti svakome igraču okrene i stavi na stol karta ili "zog od igre" koja se zamijeni još prije nego započne igra po sljedećim pravilima;

 • Ukoliko je karta veća od sedmice npr. "konj dinara" , onda tu kartu uzme jedan od igrača koji ima "sedmicu dinara", a igrač koji ima "dvojku (duju) dinara" preuzima njegovu " sedmicu dinara" i tako si igrači pojačavaju jačinu karata zoga od igre još prilikom dijeljenja i dobiju priliku za eventualno dodatno javljanje punata. (akuža).
 • U ovom slučaju igra je je u dinare, a kralj i konj dinara čine akužu od 40 punata, a kralj i konj bilo kojeg drugog zoga čine akužu od 20 punata. Igrač može javiti bilo koji zog prije početka igre, npr. i dinare i špade u ukupnoj vrijednosti od 60 punata, ali je dužan pokazati te karte ili akužu suigračima i ti punti mu se zapisuju u startu prije nego počne partija igre. Maksimalan broj koji igrač u jednom špilu može akužati je 100 punata (40 punata zoga od igre i 20+20+20 ostalih zogova), no to se u igračkoj praksi relativno rjeđe događa.

Akuža koja se nije javila prije početka igranja redoslijedom od prvog igrača prema trećem, smatra se nevažeća, odnosno nije dozvoljeno naknadno javljanje ako igrač baci kartu na stol ili javi akužu prije nego dođe na igrački red u obliku kazaljke na satu.

Ukoliko je karta manja od sedmice kupi se direktno sa dvojkom istog zoga ( četvorka, petiva šestica) a sedmica kupi sve jače karte; (fanta, konja, kralja, tricu i aša) zoga od igre.

Jačina vrijednosti karata identična je kao u trijumfu u četvero.

Redoslijedom jačine karata i vrijednost punata:

 • aš (1) vrijednost 11 punata
 • trica(3) vrijednost 10 punata
 • kralj(13) vrijednost 4 punta
 • konj (12) vrijednost 3 punta
 • fanat (11) vrijednost 2 punta
 • sedmica (7) vrijednost ništa 0
 • šestica (6) vrijednost ništa 0
 • petica (5) vrijednost ništa 0
 • četvorka (4) vrijednost ništa 0
 • dvojka - dvica - duja(2) vrijednost ništa 0
 • Dakle u ovoj varijanti igra se s 40 karata, svaki igrač igra sa ukupno 13 karata u ruci; prvi put dobije pet karata, drugi put dobije pet karata i na trećem dijeljenju samo tri karte, a dvojka (duja) bilo kojeg zoga je uvijek na stolu kao pokazatelj zoga od igre .
 • Dakle sistem dijeljenja karata je 5 karata svakom igraču, pa se jedna 1 karta "zog od igre" okrene na stol, pa ponovno pet karata svakom igraču i tri karte svakom igraču. Igrač nije dužan pokupiti kartu "zog od igre" na stolu sa sedmicom ukoliko to ne želi, ali u tom slučaju ni igrač sa dvojkom ne može.
 • Ta karta u tom slučaju pripadne osobi koja osvoji posljednji špil odnosno deset punata. (120 punata vrijednosti iz svih karata +10 punata posljednjeg špila daje ukupno 130 punata).
 • Jedino obveza da se ta karta "zoga od igre" veća od sedmice pokupi sa stola prije nego padne karta prvog igrača za početak igre.
Pravila odgovaranja i trijumfiranje[uredi VE | uredi]

Pravila odgovaranja su obvezna kao i u trešeti, a igrač kad nema odgovoriti zog dužan je ubiti zogom od igre, u ovom slučaju dinarima.

Ukoliko se baci karta zoga od igre, idući igrač dužan je ubiti većom kartom od njegove. Ovo pravilo jedinstveno je za trijumf u troje i ne postoji u npr. trešeti. To je strategija igranja koja se zove istjerivanje briškula ili trijumfiranje, i odnosi se samo na karte zoga od igre. Igrač ako ne može ubiti većom kartom pokazuje da je loš kartama zoga od igre. Za sve ostale zogove vrijede normalna pravila odgovaranja.

Igrač ukoliko nema u ruci niti jednu kartu zoga od igre može bacati bilo koje karte(najčešće lišice od kojih nema koristi), a na sve druge zogove koje ima u ruci vrijede normalna pravila odgovaranja.

Sličnosti s drugim igrama[uredi VE | uredi]

Po ovim karakteristikma i pravilima igra trijumf u troje je spoj briškule i trešete;

 • vrijednosni sustav karata i punti identični iz briškule (120 punata)
 • pravila odgovaranja na sva četiri zoga kao u trešeti
 • mogućnost javljanja - akužanje kao u trešeti u cilju ostvarivanja dodatnih bodova
 • vrijednost posljednjeg pilja kao u trešeti (10 punata umjesto 1 punta)

Strategija igre je da se skupi što više punata protivničkim igračima "spašavajući" svoje najbolje karte, igrajući najviše karte ( aša,tricu, karke i ostale najveće punte), a protivničkim igračima sa lišicama istjeruju zog od igre, i smanjuje opasnost da će nam odnijeti najvažnije punte.

Trijumf u troje prilično je uzbudljiva igra jer dozvoljava kompenziranje u zaostajanju s puntima javljanjem punata, i u situaciji kada igrač kada ima i relativno slabije karta preko javljanja ili akuže može nerijetko sustići protivnike u puntima ili prestići tijekom završne partije igranja.