Tubarna tonzila

Izvor: Wikipedija
Na slici je prikazan presjek desnog srednjeg uha, iako tubarna tonzila nije označena, regija gdje se nalazi se vidi u donjem desnom dijelu slike.

Tubarna tonzila (lat. tonsilla tubaria) je naziv za nakupinu limfnog tkiva u nosnom dijelu ždrijela, nasofarinksu. Po jedna tubarna tonzila nalazi se iza otvor Eustahijeve cijevi (lat. tuba pharyngetympanica) u ždrijelo, tako da ukupno brojimo dvije tubarne tonzile.

Tubarne tonzile zajedno sa ždrijelnom tonzilom, nepčanim tonzilama i jezičnom tonzilom čine limfnog prstena ždrijela (lat. annulus lymphaticus Waldeyer).