Wikipedija:Sustavna pristranost

Izvor: Wikipedija

Sistematska pristranost (engl. systematic bias) pojava je na koja se na Wikipediji događa zbog neravnoteže u demografskoj raspodjeli suradnika.

U člancima koji sadrže sistematsku pristranost, za razliku od onih u kategoriji Nepristranost osporena, nije problem u nemogućnosti suradnika da nađu kompromisno rješenje, već u potpunom nedostaku ili manjku suradnika koji bi bili zainteresirani da ulože svoje vrijeme da prikažu i druga gledišta.

Najčešće je, zbog demografske strukture suradnika hrvatske wikipedije, pristranost takva da prikazuje samo stajališta koja se mogu čuti u hrvatskoj javnosti, no može doći i do sasvim suprotne pojave, npr. usljed nekritičkog preuzimanja tekstova sa srpske wikipedije, čime se zapravo preuzima i srpska sistematska pristranost, koja je česta na srpskoj wikipediji.

Bitno je razlikovati sistematsku pristranost, koja je rezultat demografske statistike, i zapravo je neizbježna, od Nepristranog gledišta, namjernog inzistiranja na svojim pristranim stavovima u pojedinim člancima.