Zvučni uvularni ploziv

Izvor: Wikipedija
Zvučni uvularni ploziv
ɢ
IPA-broj 112
HTML-entitet ɢ
IPA-slika
X-SAMPA G\
Kirshenbaum G
Vidi također: Fonetika | Jezikoslovlje | Jezik

Zvučni uvuarni ploziv suglasnik je koji postoji u nekim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [ɢ].

Često se pojavljuje alofonično: u turkmenskome, mongolskome, ketskome, perzijskome i inim jezicima.

Obilježja su: