Proizvod

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Proizvod je konačni rezultat proizvodne djelatnosti koji, za razliku od usluge, postoji i nakon što je dovršen proces njegove proizvodnje. Proizvod mora svojim oblikom i svojstvima zadovoljiti određenu potrebu.

Totalni proizvod – skup materijalnih i nematerijalnih atributa koji zadovoljavaju neku potrošačevu potrebu – može biti fizički proizvod, usluga ili njihova kombinacija.

PT-totalni proizvod, PPm-materijalni proizvod, PPi-nematerijalni Proizvod se može klasificirati u tri skupine:

Potrošna dobra – koja se potroše u jednoj ili nekoliko upotreba Trajna dobra – koja izdrže višekratnu upotrebu Usluge – djelatnosti koja se nude na prodaju. Dobra krajnje potrošnje mogu se podijeliti na:

Konvencionalna dobra – kupuju se često i neposredno Posebna shopping dobra – kupac vrši selekciju prema kvalitetu, cijeni ili obliku Specijalna dobra – sa zavidnim karakteristikama – poseban napor kod kupovine Dobra koja se ne traže – o kojima kupac ne razmišlja da bi ih kupio. Prema Kotleru valja voditi računa o pet razina proizvoda:

bitna korisnost - osnovna usluga ili korist koju kupac uistinu kupuje generički proizvod – pretvorena bitna korisnost u neku osnovnu verziju određenog proizvoda očekivani proizvod – grupa karakteristika i uvjeta što ih obično kupci očekuju i prihvataju prilikom kupovine takvog proizvoda obogaćeni proizvod – onaj što uključuje dodatne usluge i koristi, a na osnovi kojih se ponuda jednog privrednog subjekta razlikuje od ponude konkurenta. potencijalni proizvod – sva obogaćivanja i transformacije što bi ih se na takvom proizvodu moglo poduzeti u budućnosti.