12 izraelskih plemena

Izvor: Wikipedija
Karta rasporeda 12 židovskih plemena, kako ga prikazuje Biblija. Pleme Dan nije nikad prebivalo na svome južnom području koje je ostalo u vlasti Filistejaca. Plemena istočno od rijeke Jordana teško da su u stvarnosti ikad imala vlast nad tim područjem.

12 izraelskih plemena je, prema biblijskom izvještaju, nastalo od praoca židovskog naroda Jakova kasnije prozvanog Izrael. Nazivi plemena nastali su od imena njegovih sinova, a potom i unuka. Budući da pleme Levi nije imalo vlastitoga teritorija, nego su se njegovi članovi kao svećenici nalazili na području ostalih plemena, određeno je da dvojica sinova Josipovih, Efraim i Manaše, budu začetnici dva plemena. Osim toga, nazivi plemena, kao i popisi Jakovljevih sinova, u različitm dijelovima Biblije donijeti su u različitim oblicima, no obično se uzimaju ovi nazivi dvanaest izraelskih plemena:

Kada je jedinstveno kraljevstvo Izraelaca podijeljeno na sjeverno i južno, sjeverno Kraljevstvo Izrael činilo je prvih devet plemena s gornjeg popisa, kao i dio teritorija Benjamina. Južno Kraljevstvo Juda činilo je pleme Jude i već vjerojatno asimilirano pleme Šimuna, ako i dio područja Benjamina.


Obiteljsko stablo izraelskih plemena prema Bibliji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakov (Izrael)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rahela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zilpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ašer
 
Gad
 
Ruben
 
Šimun
 
Levi
 
Juda
 
Jisakar
 
Zebulun
 
 
 
Josip
 
 
 
Benjamin
 
Dan
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efrajim
 
Manaše
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pleme Ašer
 
pleme Gad
 
pleme Ruben
 
pleme Šimun
 
svećenstvo
 
pleme Juda
 
pleme Jisakar
 
Zpleme ebulun
 
pleme Efrajim
 
pleme Manaše
 
pleme Benjamin
 
pleme Dan
 
pleme Naftali