Abdullah El-Bosnevi

Izvor: Wikipedija

Abdullah El-Bosnevi (Bosna, druga polovica 16. st. - Sirija, 1644.), islamski filozof[1] i mistik iz Bosne, vodeći islamski mistik svog vremena. Škole je završio u Carigradu. Godine 1594. bio je sudionik osmanskog vojnog pohoda u Rumunjskoj. Pripadao je derviškom redu Bajrami. Djelovao u Bursi i Damasku. Komentirao islamskog mistika Ibn Arebiju (filozofski komentari, Mozaici mudrosti) u dva debela sveska. Sina Hasan efendija bio je nastavnik koji je predavao na najvišim učilištima u Carigradu. Napisao je više od 20 poznatih djela. Umro u Siriji.

Izvori

  1. El-Bosnevi, Abdullah | Proleksis enciklopedija. proleksis.lzmk.hr. Pristupljeno 28. ožujka 2021.