Barn

Izvor: Wikipedija

Barn (znak: b) mjerna je jedinica za površinu i koristi se u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica.

1 barn = 10−28 .

Po veličini je jedan barn približno jednak efektivnoj površini jezgre atoma uranija.