Atomska jezgra

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Atomska jezgra izgrađena je od protona i neutrona. Ukupni naboj same jezgre je pozitivan i ovisi o broju protona. U Periodnom sustavu elemenata atomi su poredani upravo po broju protona u jezgri, odnosno atomskom broju koji je naznačen u lijevom donjem indeksu (pr. 1H). Zbroj masa protona i neutrona naziva se relativna atomska masa, izražen je u jedinici unificirane atomske mase [u] i naznačen je u lijevom gornjem indeksu (npr. 1.008H), dok se zbroj protona i neutrona naziva maseni (nukleonski) broj, a označava se sa "A".