Bezvučni velarni frikativ

Izvor: Wikipedija
IPA-broj 140
IPA-tekst x
IPA-slika
HTML-entitet x
X-SAMPA x
Kirshenbaum x
- Zvučni primjer Pomoć

Bezvučni velarni frikativ suglasnik je koji postoji u nekim jezicima, a u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbolom [ x ].

Glas postoji u standardnom hrvatskom i u većini dijalekata, ali u nekima je izgubljen; standardni pravopis hrvatskog jezika koristi se simbolom h, (vidjeti slovo h).

Glas postoji u njemačkom i češkom (zapisuje se dvoslovom ch), ali ne u engleskom jeziku (osim u riječima iz škotskog kao loch).

Karakteristike su: