Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata u Jesenicama

Izvor: Wikipedija

Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata u selu Jesenicama, općina Dugi Rat, rimokatolička crkva, zaštićeno kulturno dobro[1]

Opis dobra[uredi | uredi kôd]

Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata izgrađena je na starom groblju Sustipan u Jesenicama u 17. st. Sjevernu crkvu posvećenu sv. Antunu Opatu i južnu posvećenu sv. Stjepanu dijeli unutrašnji zid. Pravilno su orijentirane i jednobrodne, a južna ima polukružnu apsidu. Zakrovljene su s dva dvostrešna krova. Izgrađene su na mjestu starokršćanske bazilike i predromaničke crkve o čemu svjedoče temelji dviju apsida otkriveni iza današnje apside, te oltarna pregrada s pleterom i mali bočni oltar čija menza leži na okruglom stupu s kapitelom koji su pripadali predromaničkoj crkvi. Pod cijelom crkvom su grobovi od kojih je sačuvano nekoliko nadgrobnih ploča.[1]

Zaštita[uredi | uredi kôd]

Pod oznakom RST-0664-1972. zavedena je kao nepokretno kulturno dobro — pojedinačno, pravna statusa preventivno zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "sakralna graditeljska baština".[1]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. a b c RST-0664-1972. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 12. srpnja 2020.
Cro semicolon plain.svg  
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.