Prijeđi na sadržaj

Dekarboksilacija piruvata

Izvor: Wikipedija

Dekarboksilacija piruvata (također Swansonova konverzija, reakcija oksidativne dekarboksilacije ili povezana reakcija) biokemijska je reakcija pri kojoj se piruvat (pirogrožđana kiselina) pretvara u acetil koenzim A. Smatra se ključnom biokemijskom reakcijom koja povezuje metabolički put glikolize s Krebsovim ciklusom. Reakciju katalizira enzimatski sustav piruvat dehidrogenaze.[1] U eukariota ova se reakcija dekarboksilacije odvija isključivo u matriksu mitohondrija, dok se u prokariota slične reakcije odvijaju u citoplazmi i staničnoj membrani. Piruvat se većim dijelom proizvodi putem glikolize u citoplazmi, te se potom prenosi u mitohondrij pri čemu se troši energija u obliku hidrolize ATP.[2]

U mitohodriju piruvat ulazi u reakciju dekarboksilacije kojom se spaja s molekulom koenzima A, stvarajući tako acetil koenzim A. Pri toj se reakciji oslobađa jedna molekula ugljikovog dioksida i jedna molekula NADH, koja se reducira iz NAD+.

  + CoA-SH + NAD+  →  NADH + H+ + CO2 +  
Piruvat   Acetil koenzim A

Literatura[uredi | uredi kôd]

  1. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 2001. ISBN 0-8153-4072-9
  2. Raven et al. Biology, 8. izdanje, McGraw Hill, 2008. ISBN 978-0-07-110202-5