Dodatak:Josip Jurčević (bibliografija)

Izvor: Wikipedija

Josip Jurčević, hrvatski povjesničar, autor je nekoliko knjiga, te suautor ili autor dijelova u 25 knjiga. Objavio je 27 znanstvenih i stručnih radova. Suautor je udžbenika, Radne bilježnice i Priručnika za nastavnike za osmi razred osnovne škole. Urednik je osam i suurednik pet knjiga. Sudjelovao je - kao stručni suradnik, suorganizator ili suautor u nastanku 13 dokumentarnih filmova. Sudjelovao je s izlaganjem na 26 međunarodnih i 33 domaća znanstvena ili stručna skupa. Bio je voditelj sedam i istraživač u osam znanstvenih ili stručnih projekata.


Bibliografija[uredi | uredi kôd]

Autorske knjige[uredi | uredi kôd]

Nastanak jasenovačkog mita (1998.)[uredi | uredi kôd]

Drugo nepromijenjeno izdanje objavljeno je 2005. godine.

Bleiburg – jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima (2005.)[uredi | uredi kôd]
Crna knjiga komunizma u Hrvatskoj (2006.)[uredi | uredi kôd]
Odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini 1990. - 1995. (2009.)[uredi | uredi kôd]
Prikrivena stratišta i grobišta jugoslavenskih komunističkih zločina (2012.)[uredi | uredi kôd]
Slučaj Perković: spašavanje zločinačke budućnosti (2013.)[uredi | uredi kôd]
Stogodišnji teror jugoslavenstva i komunizma u Hrvatskoj (2015.)[uredi | uredi kôd]
Heroji hrvatskoga Domovinskog rata: svjedočanstva (2017.)[uredi | uredi kôd]
Komunistički teror i mučeništvo Crkve : djelovanje Udbe protiv Crkve u Hrvatskoj 1945.-1991. (2020.)[uredi | uredi kôd]

Dvosveščano izdanje o progonu Crkve u komunističkoj Jugoslaviji.[1]

Suautor ili autor poglavlja u knjigama[uredi | uredi kôd]

1. Jurčević, J., Lay V. i Mihaljević, V., Strategija potpore i poticanja razvitka civilnog društva u Republici Hrvatskoj (prijedlog), Zagreb, 2006.

2. Praljak, S., Kako je srušen Stari most, Zagreb, 2006., autor Predgovora.

3. Piskač, N., «Nebeska Srbija» u Hrvatskoj, Zaprešić, 2005., autor Predgovora.

4. Fra Ferdo Vlašić – vizionar i patnik, Spomenica, Tomislavgrad, 2005., autor poglavlja Represivnost jugoslavenskog komunističkog sustava.

5. Politika mogući izazov (ur. J. Jelenić), Zagreb, 2003; autor poglavlja Odnos povijesti i politike.

6. Studenci - moj zavičaj, (skupina autora), Studenci, 2003; autor dva dijela Žrtve drugog svjetskog rata i Domovinski rat te koautor dijela Povijest Studenaca.

7. Jurčević, J., Esih, B. i Vukušić, B., Čuvari bleiburške uspomene, Zagreb, 2003; autor dijela Bleiburška tragedija.

8. Janjić, P., Žedni krvi – gladni izdaje, Vukovar, 2004; autor proslova Još traje opsada Vukovara.

9. Jurčević, J., Esih, B. i Vukušić, B., Čuvari bleiburške uspomene, Zagreb, 2005., drugo dopunjeno izdanje; autor dijela Bleiburška tragedija.

10. Socijalna budućnost Hrvatske, (ur. S. Baloban), Zagreb, 2002; autor poglavlja Nacionalni identitet i europske integracije.

11. Vukušić, B., Tajni rat Udbe protiv hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine; Zagreb, 2002; autor Predgovora.

12. Deset godina nade i boli 1991. - 2001., (skupina autora, ur. V. Horvat), Zagreb; autor poglavlja Hrvatski domovinski rat.

13. Jurčević, J., Vukušić, B. i Šakić, V., Bruno Bušić – branitelj hrvatskog identiteta, Zagreb, 2001; autor dijela Značenje Brune Bušića u suvremenoj hrvatskoj povijesti.

14. Vukušić, B., Tajni rat Udbe protiv hrvatskog iseljeništva, Zagreb, 2001; autor Predgovora.

15. Putevima pakla u 21. stoljeće (kroz srpske koncentracijske logore 1991…), knjiga dokumenata, Zagreb, 2000; autor poglavlja Povijest logora.

16. Vukovarsko-srijemska županija, (skupina autora, ur. Z. Buljan)), Vinkovci, 2000; autor poglavlja Žrtve i stradanja u domovinskom ratu.

17. Suzama do istine, Zagreb, (skupina autora, ur. V. Horvat), 1999; autor poglavlja Srbijanska oružana agresija na Hrvatsku 1990 – 1995.

18. Čilić, B. i Zlomislić M., Hrvatska na križu - križ u Hrvatskoj, autor Proslova.

19. Hrvatski leksikon, Zagreb, 1996; autor većine članaka o Domovinskom ratu, te članka Bitke i bojevi.

20. Nuštar, Zagreb, 1996; autor poglavlja Domovinski rat 1991/92.

21. Vukovar vjekovni hrvatski grad na Dunavu, (skupina autora, ur. I. Karaman), Koprivnica, 1994; autor poglavlja: Društveno-politički odnosi1990/1991 i Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991 godine, te koautor poglavlja Vukovarska stvarnost 1992-1993.

22. Vukovar, fotomonografija, (ur. V. Horvat) Zagreb, 1993., autor poglavlja Ratna kronologija 1991./1992.

23. Jazovka, (skupina autora), Zagreb, 1990.

Udžbenici[uredi | uredi kôd]

1. Jurčević, J.; Raić M., Povijest VIII, udžbenik za 8. razred osnovne škole Zagreb (Alfa), 2004.

2. Jurčević, J.; Raić M., Radna bilježnica za povijest, za 8. razred osnovne škole Zagreb (Alfa), 2004.

3. Jurčević, J.; Raić M., Priručnik za nastavnike, za povijest u 8. razredu osnovne škole, Zagreb (Alfa), 2004.

Znanstveni i stručni radovi[uredi | uredi kôd]

1. Jurčević, J. i Ivanda, K., Ustrojavanje jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, (u tisku), Društvena istraživanja, Zagreb, 2006.

2. Jurčević, J. i Ivanda, K., Djelovanje jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova u Hrvatskoj krajem Drugog svjetskog rata i u poraću, (rezenzirano, čeka tiskanje), Društvena istraživanja, Zagreb, 2006.

3. Jurčević, J., Povijesno politički aspekti djelovanja Haaškog tribunala, u zborniku Haaški sud – «zajednički zločinački pothvat» – Što je to?, Zagreb, 2006.

4. Jurčević, J., Prinosi iseljeništva uspostavi hrvatske države, u Hrvatski iseljenički zbornik 2006, Zagreb, 2006.

5. Jurčević, J., Predrasude i činjenice o Bleiburškoj tragediji, u Kršni zavičaj, 38, Humac, 2005.

6. Jurčević, J., Međunarodno pravo i europska sigurnost, dvojezični hrvatsko/engleski zbornik ˝Vukovar 91 – Međunarodni odjeci i značaj˝, Zagreb, 2004.

7. Jurčević, J., Ivanda K., Ženevske konvencije i logoraška iskustva, dvojezični hrvatsko/engleski zbornik ˝Vukovar 91 – Međunarodni odjeci i značaj˝, Zagreb, 2004.

8. Jurčević, J., Mogućnost postojanja zaostalih eksplozivnih sredstava i naprava na trasi buduće istarske autoceste, Zagreb, 2003.

9. Jurčević, J., Revolucionarna praksa jugoslavenskih komunista u međuratnom razdoblju i 1941/1943 godine; Zbornik ˝Pro historia Croatica˝, 1, Zagreb, 2002.

10. Jurčević, J., Upravljačke elite u suvremenoj hrvatskoj povijesti; Zbornik "Upravljačke elite i modernizacija", Zagreb, 2001.

11. Jurčević, J., European Integration and Croatian Independence; Procedings "European Integration for the 21-st Century, Zagreb, 2001.

12. Jurčević, J., Povijesno značenje Vukovara '91, zbornik "Vukovar '91-značenje, vrednote, identitet", Zagreb, 2000.

13. Jurčević, J., Nastanak jasenovačkog mita, u Hrvatski iseljenički zbornik 2000, Zagreb, 2000.

14. Jurčević, J., Povijesna i sociološka ocjena događanja nakon okupacije grada Vukovara, Vještačenje (stručni nalaz i mišljenje) prema zahtjevu Županijskog suda u Vukovaru, Zagreb, 2000.

15. Jurčević, J., Od jasenovačkog mita do oružane agresije, Zbornik “Hrvatski žrtvoslov”, Zagreb, 1998.

16. Jurčević, J., Povijest hrvatske dijaspore – koncepcijske i metodologijske odrednice na kojima su temeljena dosadašnja proučavanja, Zbornik “Budućnost iseljene Hrvatske”, Zagreb, 1998.

17. Jurčević, J., Srpska oružana agresija na Hrvatsku 1991-1995 godine, Zbornik “Jugoistočna Europa 1918-1995,” Zagreb, 1997.

18. Jurčević, J., Žrtve Bleiburga i Križnog puta u historiografskim i demografskim djelima, Zbornik “Bleiburg 1945-1995,” Zagreb, 1997.

19. Jurčević, J., Pletikos I., Klepac, V., Projekt Nezavisne istarske televizije, Programska, prostorna, kadrovska i financijska koncepcija i shema, (Projekt je pobijedio na natječaju za dodjelu koncesije), Zagreb, 1994.

20. Jurčević, J., Vukovarski otpor srpskoj ratnoj agresiji na Hrvatsku 1991, Društvena istraživanja, 4-5, 1993.

21. Jurčević, J., Problem periodizacije hrvatske povijesti, Historijski zbornik, 1 (36), Zagreb, 1983.

22. Jurčević, J., Antihistorijski strukturalizam C. Levi Straussa, Časopis za suvremenu povijest, 1 (26), Zagreb, 1978.

Uredništvo[uredi | uredi kôd]

a) Urednik

1. Jurčević, J., Lay, V. i Mihaljević V., Strategija potpore i poticanja razvitka civilnog društva u Republici Hrvatskoj (prijedlog), Zagreb, 2006.

2. Radoš, R., Hrvatski iseljenici i integracija Republike Hrvatske u EU, Zagreb, 2005.

3. Vukovar 91 – Međunarodni odjeci i značaj, (zbornik), Zagreb, 2005.

4. Jurčević, J., Esih, B. i Vukušić, B., Čuvari bleiburške uspomene, Zagreb, 2003., drugo dopunjeno izdanje 2005.

5. Vukušić, B., Tajni rat Udbe protiv hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine, Zagreb, 2002.

6. Jurčević, J., Vukušić, B. i Šakić, V., Bruno Bušić – branitelj hrvatskog identiteta, Zagreb, 2001.

7. Vukušić, B., Tajni rat Udbe protiv hrvatskog iseljeništva, Zagreb, 2001

8. Vukovar '91-značenje, vrednote, identitet, (zbornik), Zagreb, 2000.

b) Član uredništva

1. Studenci - moj zavičaj, (skupina autora), Studenci, 2003.

2. Putevima pakla u 21. stoljeće (kroz srpske koncentracijske logore 1991…), dokumenti, Zagreb, 2000.

3. Budućnost iseljene Hrvatske, (zbornik), Zagreb,1998.

4. Hrvatski leksikon, Zagreb, 1996.

5. Vukovar vjekovni hrvatski grad na Dunavu, (skupina autora), Koprivnica, 1994.

Dokumentarni filmovi[uredi | uredi kôd]

1. Bleiburška tragedija, HTV, Zagreb, 2006., – stručni suradnik.

2. Hrvatska osloboditeljska akcija Bljesak, HTV, Zagreb, 2005., – stručni suradnik.

3. Vukovar 1991, HRT, Zagreb, 2005., – stručni suradnik.

4. In der glühenden Lava des Hasses, (Nachkriegverbrechen), SPS Wien/Annenheim, 2003., – stručni suradnik (Wissenschaftliche Beratung).

5. Vukovar - kronika jednog zločina, Zagreb (Inter film i HTV), 1998., – stručni suradnik.

6. Sumrak u Dubrovniku (Dubrovnik sunset), Zagreb (Studio ZNG), 1991., - organizator.

7. Novska 1991., Zagreb (Studio ZNG), 1991., – stručni suradnik.

8. Vinkovačka jesen 1991., Zagreb (Studio ZNG), 1991. – stručni suradnik.

9. Topusko - spašavanje ranjenika, kolovoz 1991, Zagreb (Studio ZNG), 1991., - stručni suradnik.

10. Razorena baština Hrvatske, Zagreb (Studio ZNG), 1991. – stručni suradnik.

11. Ratni zločini srpskih terorista u Hrvatskoj, Zagreb (Studio ZNG), 1991, - stručni suradnik.

12. Ratna razaranja u Hrvatskoj, Zagreb, (Studio ZNG), 1991. – stručni suradnik.

13. Jazovka, Zagreb, 1990. – koautor.

Ostalo[uredi | uredi kôd]

- mentor 60 diplomskih radova na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

- član 50-ak Stručnih povjerenstava za obranu diplomskih radova na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

- autor više desetaka feljtona i stručnih novinskih članaka s temama iz suvremene hrvatske povijesti.

- izlagač na više stotina stručnih okruglih stolova, tribina i predstavljanja s interdisciplinarnim temama iz suvremene nacionalne i svjetske povijesti.

- sudionik više stotina radijskih i televizijskih emisija.

Znanstvena djelatnost[uredi | uredi kôd]

Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima[uredi | uredi kôd]

a) Voditelj projekta

• 2001 - 2006 Hrvatski domovinski rat (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

● 2001 - 2006 Integracijski procesi između Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

• 2005 Strategija potpore i poticanja razvitka civilnog društva u Republici Hrvatskoj (Ured Vlade RHG za Udruge)

● 2003 Mogućnost postojanja zaostalih eksplozivnih sredstava i naprava na trasi buduće istarske autoceste (Bina Istra)

• 1994-1996 Nezavisna istarska televizija (Nezavisna istarska televizija)

• 1992-1994 Analiza pisanja srbijanskog tiska (Ministarstvo vanjskih poslova RH) - jedan od voditelja

• 1990 - Jugoslavenski zločini počinjeni nakon završetka Drugog svjetskog rata (Hrvatsko društvo za istraživanje ratnih i poratnih zločina)

b) Istraživač

• 1997 - 2002 Hrvati u okolnim zemljama tema u okviru znanstvenoistraživačkog programa Socijalna struktura i socijalna integracija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

• 1999 Organiziranje prikupljanja podataka i ekspertne usluge (Uprava za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane RH)

• 1996-1997 Socioekonomski, demografski i motivacijski aspekti položaja Hrvata povratnika od 1990. te Hrvata koji su se nakon povratka u RH u istom razdoblju ponovno vratili u zemlje iseljenja (Ministarstvo useljeništva i povratka RH)

• 1996-1997 Povratak prognanika na hrvatski istok (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)

• 1995-1998 Bleiburg i Križni put – žrtve za hrvatsku budućnost (Sabor RH)

• 1995-1997 Antropološka istraživanja grobišta ratnih i poratnih žrtava (Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava RH)

• 1993-1996 Rat protiv Hrvatske: akteri, ratni zločini, ratno izbjeglištvo i žrtve (Ministarstvo znanosti i tehnologije RH) - Sudjelovanje s predavanjem na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima

▪ 2007 Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, (Vukovarsko-srijemska županija, općina Nijemci), Vukovar.

▪ 2007 Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, (Hrvatsko-bugarsko društvo, Sveučilište u Zadru), Zadar.

▪ 2007 Dani sjećanja na žrtve Bosanske Posavine, (HKD Napredak i Hrvatski institut za povijest), Odžak

▪ 2007 Solidarnost i zajedništvo sa Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini – umreženost za nove vizije, (Hrvatski Caritas i Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine), Zagreb.

▪ 2006 Socijalna kohezija – pokretač ili kočnica razvoja, (OSCE i Forum udruga Osijek), Zagreb.

▪ 2006 Haški sud – «zajednički zločinački pothvat» - Što je to?, (Hrvatsko kulturno vijeće), Zagreb.

▪ 2005 Europa u Hrvatskoj – izazov Europske Unije, (Konrad Adenauer Stiftung i Društvo za kulturu demokracije), Zagreb.

▪ 2005 Bleiburška tragedija ili hrvatski Križni put, (Hrvatski Sabor), Zagreb/Beč.

▪ 2005 Osloboditeljska akcija Oluja, (Karlovačka županija), Karlovac

▪ 2004 Quo vadis Hrvatska? – identitet, modernizacija, europska obzorja, (Annales Pilar), Zagreb.

▪ 2004 Održivi povratak u Republiku Srpsku, (Zajednica prognanih Hrvata iz BiH), Banja Luka.

▪ 2004 Krunoslav Draganović, (Vrhbosanska katolička teologija), Sarajevo.

▪ 2003 Vukovar 91’ - dvanaest godina poslije, (Institut Pilar), Zagreb.

▪ 2003 Perspektive hrvatskog iseljeništva (Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj), Obertshausen.

• 2003 Suvremeni svijet i terorizam, (Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj, Institut Ibn Sina iz Sarajeva, Islamski centar iz Zagreba), Zagreb.

• 2002 Immigrants and Homeland, (Metropolis i Centar za strategijska istraživanja), Dubrovnik.

▪ 2002 Stigmatizacija i identitet marginalnih grupa u procesu globalizacije kulture, (Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci), Rijeka.

▪ 2002 Vukovar 91' – jedanaest godina poslije, (Institut Pilar), Vukovar.

▪ 2001 Kultura i sukob, (Ministarstvo kulture RH), Dubrovnik.

▪ 2001 Vukovar 91' – deset godina poslije, (Institut Pilar), Zagreb

▪ 2001 Novinarstvo i rat, (Svjetsko udruženje studenata novinarstva), Dubrovnik.

• 2000 Druga međunarodna konferencija o Jasenovcu, Banja Luka.

• 1999 Europske integracije za 21. stoljeće, (Međunarodno središte hrvatskih svučilišta), Dubrovnik.

• 1997 Hrvatska 2000. godine. Hrvatska dijaspora jučer, danas, sutra, (Institut Pilar i Centar za strategijska istraživanja), Zagreb.

• 1995 Jugoistočna Europa 1918-1995, Zadar.

• 1995 Bleiburg 1945-1995, (Hrvatski sabor), Zagreb. - Sudjelovanje s predavanjem na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

▪ 2007 Četvrti hrvatski žrtvoslovni kongres, (Hrvatsko žrtvoslovno društvo), Zagreb

▪ 2007 Miljevci u prošlosti s pogledom u budućnost (povodom obljetnice Osloboditeljske akcije Miljevačka uzvisina), (Miljevački Sabor), Miljevci.

▪ 2007 Građani Zagreba u Hrvatskom domovinskom ratu, (Zbor braniteljskih udruga iz grada Zagreba), Zagreb.

▪ 2006 Generacija 1906 – Ivan Brkanović, Milo Cipra, Boris Papandopulo, (HAZU, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju), Zagreb.

▪ 2006 Redarstvena akcija Plitvice 1990, (udruga Prvi redarstvenik), Knin.

▪ 2006 Za čovjekoljubivu Hrvatsku, (Centar za bolji svijet), Zagreb.

▪ 2006 Križni put, (škole iz Grubišnog polja), Grubišno Polje.

▪ 2006 Hrvatski domovinski rat u nastavi povijesti, (Zavod za školstvo RH, podružnica Osijek), Orahovica.

▪ 2005 Tajna društva u Hrvatskoj kroz povijest, (Hrvatski studiji), Zagreb.

▪ 2005 Hrvatska i Europska Unija, (Konrad Adenauer Stiftung i Društvo za kulturu demokracije), Metković

▪ 2005 Vukovar 91 – četrnaest godina poslije, Zagreb.

▪ 2005 100. obljetnica osnovne škole u Trvižu, (Hrvatsko katoličko mladenačko društvo «Seljačka sloga» - Trviž 1911), Trviž.

▪ 2005 Globalni i lokalni izazovi identitetu i razvoju Hrvatske, (Annales Pilar), Zagreb.

▪ 2005 Hrvatski domovinski rat u nastavi povijesti, (Zavod za školstvo RH, Podružnica Osijek), Vukovar.

▪ 2005 Dan fra Ferde Vlašića, (Provincijalat hercegovačkih franjevaca, Franjevački samostan Tomislavgrad, skupština općine Tomislavgrad i Naša ognjišta), Tomislavgrad.

▪ 2005 Ivan Pavao II. – poslanje i djelovanje, (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski institut za povijest, Katolički bogoslovni fakultet, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Glas Koncila), Zagreb.

▪ 2005 Hrvatska u II. svjetskom ratu, (HAZU), Zagreb.

▪ 2004 Vukovar 91 – trinaest godina poslije, (Institut Pilar), Vukovar.

▪ 2004 Aktualizacija nastave povijesti uz pomoć važnih obljetnica, (Aktiv nastavnika povijesti Bjelovarsko-bilogorske županije), Bjelovar.

▪ 2002 Hrvatska na putu u europske integracije, (Centar za promicanje socijalnog nauka crkve), Zagreb.

▪ 2002 Hrvatska historiografija 20. stoljeća: između znanstvenih paradigmi i političkih zahtjeva, (Annales Pilar), Zagreb.

▪ 2001 Hrvatsko proljeće 1971, (Društvo za hrvatsku povjesnicu, Školska knjiga, Hrvatski institut za povijest, Filozofski fakultet iz Zagreba i Institut Pilar), Zagreb.

▪ 2001 Uspostava hrvatskog entiteta u BiH – realnost ili fikcija, (Forum HBH 2000), Zagreb

▪ 2000 Upravljačke elite i modernizacija, (Annales Pilar), Zagreb.

▪ 2000 Vukovar 91’ – devet godina poslije, (Institut Pilar), Zagreb.

• 1999 Hrvatska u djelu Ive Pilara, (Institut Pilar), Zagreb.

• 1999 Vukovar 91’ – osam godina poslije, (Institut Pilar), Zagreb i Vukovar

• 1998 Prvi hrvatski žrtvoslovni kongres, (Hrvatsko žrtvoslovno društvo), Zagreb.

▪ 1998 Opća deklaracija o ljudskim pravima, (Nacionalni odbor za obilježavanje 50. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a), Zagreb

• 1998 Vukovar 91’ – sedam godina poslije, (Institut Pilar i Zajednica udruga proisteklih iz Domovinskog rata), Zagreb.

Nastavna djelatnost[uredi | uredi kôd]

• 1997 – danas: nositelj kolegija Opća povijest 20. stoljeća na Studiju povijesti, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu.

• 1999. – 2008.: nositelj kolegija Povijest uspostave hrvatske države na Studiju novinarstva, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu.

▪ 2001. – 2003.: nositelj kolegija Opća povijest 20. stoljeća na Pedagoškom fakultetu u Osijeku.

▪ 2004. – 2005.: nositelj kolegija Hrvatska povijest u 20. stoljeću na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Bilješke i literatura
  1. Josip Jurčević, Komunistički teror i mučeništvo Crkve : djelovanje Udbe protiv Crkve u Hrvatskoj 1945.-1991., Dokumentacijsko informacijsko središte : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Zagreb, 2020. (2 sveska), ISBN 9789534826522 (cjelina)