Dogmatska teologija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Dogmatska teologija dobiva svoje ime od grčke i latinske riječi "dogme" koja znači "nauk ili doktrina" Odnosi se na službenu teologiju priznatih organiziranih crkvenih tijela, kao što su Rimokatolička Crkva, Nizozemska Reformirana crkva, itd.

Pojam dogmatske teologije prvi put se pojavio 1659. u naslovu knjige L. Reinhardta, a termin se počeo više koristiti nakon reformacije i bio je korišten za označavanje članaka vjere, koje je Crkva službeno formulirala. Dobar primjer dogmatske teologije su doktrinarne izjave ili dogme, koje su formulirane od ranih crkvenih sabora, koji su nastojali riješiti teološke probleme, te se izjasniti protiv heretička učenja. Vjerovanja ili dogme koje su došle odlukom crkvih vlasti smatraju se autoritativnim i obvezujućim za sve kršćane, jer ih je Crkva službeno potvrdila. Jedan od ciljeva dogmatske teologije je omogućiti crkvenom tijelu formuliranje doktrina, koje se smatraju nužnim za kršćanstvo i protiv hereze.

Dogmatska se teologija ponekad podudara sa sustavnom teologijom. Ta dva pojma se s vremena na vrijeme koriste naizmjenično. Međutim, postoje suptilne, ali važne razlike između ta dva pojma. Da bismo razumjeli razliku između sustavne teologije i dogmatske teologije, važno je primijetiti da pojam "dogme", naglašava ne samo izjave iz Pisma, već i crkvene, autoritativne potvrde tih izjava. Temeljna razlika između sustavne teologije i dogmatskih teologija je ta, da sustavna teologija ne zahtijeva službene sankcije ili potvrdu od strane Crkve ili crkvenog tijela, dok je dogmatska teologija izravno povezana s određenim crkvenim tijelom ili denominacijom. Dogmatska teologija normalno govori isti doktrine i često koristi istu strukturu kao sustavna teologija, ali ne tako da je s određenim teološkim stavom, povezana određena denominacija ili Crkva.