Dolac (rijeka)

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "rijeka".
(Primjeri uporabe predloška)

Dolac je rječica u Bačkoj. Često ju se zamijeni za rječicu Krivaju koja je nešto istočnije.

Izvire po svoj prilici u Mađarskoj. Točno lociranje je skoro nemoguće, što je čest problem kad se pokušava locirati izvore ravničarske vodotokove.

Od granice prolazi između Gornjeg i Donjeg Tavankuta u pravcu jugoistoka. Blizu najviše točke Kaponje kod kote 125 skreće prema jugu, kod akumulacije. Kod prometnice Mišićevo - Đurđin (blizu t.zv. Šokčić škole) prelazi i teče prema jugu. Par kilometara južnije u nj se ulijeva rječica Čik[1] koja teče jugoistočno od Bajmaka. Ušće Čika u Dolac je par km sjeverozapadno od Đurđina. Dolac od ušća teče južno-jugoistočno, približavajući se Đurđinu sa zapadne strane. Kod mjesta Kočande, na pola puta između Žednika i Malog Beograda, ulijeva se u Krivaju.

Izvori[uredi | uredi kôd]