Državna nagrada za znanost RH

Izvor: Wikipedija

Državna nagrada za znanost, državna nagrada Republike Hrvatske za znanost.[1]

Republika Hrvatska ih dodjeljuje za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost:[1]

  1. Nagrada za životno djelo: Podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata rada znanstvenoistraživačke djelatnosti. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.[1]
  2. Godišnja nagrada za znanost: Podjeljuje se za osobito znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje.
  3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti: Podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.[1]
  4. Godišnja nagrada za znanstvene novake: Podjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu. Svake godine može se podijeliti do šest nagrada znanstvenim novacima.[1]

Nagrada je uspostavljena potkraj prosinca 1995. godine Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost.[2]

Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade podjeljuju se za znanstvena područja prirodnih znanosti,biomedicinskih znanosti, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti i humanističke znanosti.[2]

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: znanstvenoistraživački instituti, sveučilišta, fakulteti, sveučilišni odjeli i centri, znanstvene udruge, druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.[2]

Nagrade u ime Hrvatskoga sabora uručuje predsjednik Hrvatskoga sabora, a prema odluci Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost koji imenuje Hrvatski sabor. Odbor čine: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti i obrazovanja i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika. Mandat Odbora traje četiri godine.[1]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. a b c d e f Državne nagrade za znanost Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Pristupljeno 17. prosinca 2019.
  2. a b c Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Narodne novine 108/1995. Nadnevak tiskanog izdanja: 28. prosinca 1995.. Pristupljeno 18. prosinca 2019.