Drivast

Izvor: Wikipedija

Drivast (lat. Drivastum/Drivastium, alb. Drishti) srednjovjekovna utvrda, na sjeveru suvremene Albanije, 15 km daleko od Skadra.

Drivast je prvotno antička utvrda Ilira.

kao Drivastium se spominje u 9. st.

Drivastska biskupija je sufragan Dukljanskoj crkvi u buli koju je 8. siječnja 1089. izdao antipapa Kliment III.

Srpski župan Nemanja je koncem 12. st. Drivast, ali i druge dukljanske gradove, razorio "i pretvorio slavu njihovu u pustoš".

Nakon vlasti Nemanjića, Drivast je u sastavu Zetske države od oko 1363. godine.

Potom prelazi u ruke srpskih despota, pa Mlečana.

Turci su Drivast osvojili do 1478. godine.