Ekscentricitet

Izvor: Wikipedija
Ekscentricitet elipse

Krajnje pojednostavljeno ekscentricitet bi bilo odstupanje od središta.

Ekscentricitet se koristi za opisivanje putanji nebeskih tijela. Njihove putanje, iako različite, ipak bi se mogle svrstati na tri osnovne: eliptične, parabolične i hiperbolične. Veličina koja daje osnovnu karakteristiku za ove tri geometrijske figure je ekscentricitet. Elipsu kao geometrijski lik, karakteriziraju dva žarišta. Ekscentricitet se izražava u bezdimenzijskim jedinicama (numerički ekscentricitet Mjesečeve orbite oko Zemlje je 0,055).

  • Za elipsu ekscentricitet dobijemo, ako podijelimo udaljenost jednog žarišta (fokusa), od središta, s velikom poluosi.
  • Kružnica je slučaj kada je ekscentricitet jednak nuli, tj. fokus je poklopljen sa središtem (ε=0).
  • Ekscentricitet elipse je u granicama od 0 do 1, kod parabole je 1, a kod hiperbole 1 na više.
  • Što je ekscentricitet manji (bliži nuli), tim je krivulja (elipsa) sličnija kružnici. Obratno, čim je ekscentricitet elipse bliži 1, tim je oblik elipse izduljeniji.

Povezani članci[uredi | uredi kôd]