Geotermalne elektrane Geysers

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Geotermalna elektrana West Ford Flat je jedna od 22 geotermalne elektrane, koja je dio geotermalnih elektrana Geysers (Kalifornija).

Geotermalne elektrane Geysers prestavljaju najveću cjelinu geotermalnih elektrana u svijetu, koja ima preko 350 bušotina, a smještene su u planinama Mayacamas, 116 kilometara sjeverno od San Francisca (Kalifornija, SAD). Sveukupno, geotermalne elektrane Geysers imaju instaliranu snagu od 1517 MW, iako im je stupanj iskorištenja samo 63%, tako da im je stvarna snaga 955 MW.[1]

Geotermalne elektrane Geysers se prostiru na površini od 78 km2 i spadaju u postrojenja sa suhom parom, gdje se koristi suhozasićena para, temperature veće od 220 ºC. Prva elektrana je izgradena 1960., a prva parna turbina je radila preko 30 godina. Najveća proizvodnja električne energije je ostvarena 1987., kada je proizvodnja bila dovoljna za 1,8 milijuna ljudi, a danas se ona smanjila, pa je električna struja dovoljna za oko 1,1 milijuna ljudi.

Geotermalne elektrane sa suhom parom[uredi | uredi kôd]

Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status. Upravo prvo postrojenje instalirano 1904. u mjestu Larderello u Toskani u Italiji bilo je takvo postrojenje. Koriste suhozasićenu ili pregrijanu paru s tlakovima višim od atmosferskog tlaka, direktno iz ležišta bogatog parom.

Para se, dakle, može direktno iz proizvodne bušotine dovoditi u turbinu i nakon ekspanzije ispuštati u atmosferu. Općenito je generirana para pregrijana, te sadrži samo male količine drugih plinova, uglavnom CO2 i H2S. Ovakav direktni ciklus bez kondenzacije je najjednostavnija i najjeftinija opcija za proizvodnju električne energije iz geotermalne energije. Primjenjuju se u slučajevima kada para sadrži velik udio nekondenzirajućih plinova.

Kod postrojenja s kondenzacijom para se kondenzira na izlazu iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Nastali kondenzat može se koristiti u rashladnom sustavu elektrane i utiskivati nazad u ležište. Na taj način ležište se obnavlja, te se održava potreban tlak. Geotermalna elektrana Larderello u Italiji i geotermalna elektrane Geysers u Kaliforniji najveća su svjetska ležišta sa suhom parom. Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u 2004. godini iznosila je 2 460 MW, što predstavlja 28% ukupne svjetske instalirane geotermalne energije. Prosječna snaga postrojenja sa suhom parom je 39 MW.[2]

Mogućnost novih potresa[uredi | uredi kôd]

Istraživanja na geotermalnim elektranama Geysers su pokazala porast manjih potresa od 0,5 do 3 stupnja po Richterovoj ljestvici. Najveći potres je zabilježen od 4,6 stupnja po Richterovoj ljestvici i to 1973.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. DiPippo Ronald: "Geothermal Power Plants, Second Edition: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact", publisher = Butterworth-Heinemann
  2. [1] "Načini pretvorbe geotermalne energije u električnu energiju - Geotermalne elektrane s binarnim ciklusom", www.obnovljivi.com, 2011.