Handžar (turski nož)

Izvor: Wikipedija

Handžar (tur. hancer, hançer < arap. ẖanğār ili perz. hanğer) je dvosjekli orijentalni nož s valovito zavinutom oštricom. Ima bogato ukrašenu ručku. U pojednostavljenom značenju handžar je zakrivljena bojna sablja.

Na Balkanu osim kao hladno oružje handžar je dio folklora u muslimanskim kućama pretežno kod Bošnjaka i Albanaca kao dio turskog nasljeđa.

dug, zakrivljen dvosjekli nož istočnjačkog porijekla, zapašnjak, drške izrađene od kovine, kosti ili drveta, držak i korice često bogato ukrašeni ornamentima