Kana (pismo)

Izvor: Wikipedija

Kana (kanji: 仮名, hiragana: かな) je zajednički naziv za japanska slogovna pisma hiragana (ひらがな) i katakana (カタカナ), te za drevno pismo man’yōganu. Osim njih, japanski također koristi kanji i latinicu (romaji).

Katakana se primjenjuje i za pisanje izoliranog jezika ainua.

Znakovi korišteni u kani uvijek predstavljaju kombinaciju suglasnik + samoglasnik ili samo samoglasnik, uz iznimku nazalnog suglasnika n.

Hiragana i katakana[uredi | uredi kôd]

Razlike između hiragane i katakane su stilističke prirode. Hiragana se uobičajeno koristi za japanske riječi dok katakana služi za posuđenice ili druge specifične situacije.

Japanska kana, hiragana (lijevo) i katakana (desno)
(Slika ove tablice.)
V k s t n h m y r w n
a あ ア か カ さ サ た タ な ナ は ハ ま マ や ヤ ら ラ わ ワ
i い イ き キ し シ ち チ に ニ ひ ヒ み ミ * り リ ゐ ヰ
u う ウ く ク す ス つ ツ ぬ ヌ ふ フ む ム ゆ ユ る ル * ん ン
e え エ け ケ せ セ て テ ね ネ へ ヘ め メ * れ レ ゑ ヱ
o お オ こ コ そ ソ と ト の ノ ほ ホ も モ よ ヨ ろ ロ を ヲ