Kirchhoffovi zakoni

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Kirchhoffov zakon)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Kirchhoffovi zakoni su fizikalni zakoni koje je otkrio Gustav Robert Kirchhoff, njemački znanstvenik. Ima ih više ih više a oni su:

  • Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu
    • Kirchhoffov prvi zakon - na svakom čvoru strujnog kruga, struja koja ulazi u čvor mora biti jednaka struji koja iz njega izlazi.
    • Kirchhoffov drugi zakon - Zbroj elektroničke razlike potencijala svakog zatvorenog sustava je nula. Također: Algebarski zbroj umnožaka otpora svih vodiča i struje u njima unutar zatvorenog sustava jednak je ukupnoj elektromotornoj sili unutar toga sustava. -->
  • Kirchhoffovi zakoni spektroskopije
  • Kirchhoffov zakon toplinskog zračenja - Za tijelo koje emitira i absorbira toplinsko zračenje, koje je u termodinamičkoj ravnoteži sa okolinom (crno tijelo), energija koju tijelo emitira jednaka je energiji koju apsorbira.
  • Kirchhoffove jednadžbe (dinamika fluida) - set jednadžbi koje opisuju kretanje krutoga tijela u idealnom fluidu
  • Kirchhoffov zakon (termokemija) - razlika u toplini kemijske reakcije dana je razlikom u toplinskom kapacitetu između produkata i reaktanata: dΔH / dT = ΔCp.
  • Kirchhhoffov princip (ponekad zakon, pretpostavka ili doktrina) - kriptografski princip koji kaže kako bi kriptografski sustav trebao ostati siguran iako je sve o njemu (osim ključa) javno poznato.
Disambig.svg    Ovo je razdvojbena stranica.
Ona pomaže u orijentaciji tako da popisuje sve stranice koje dijele isti naslov. Ako vas je poveznica iz nekog članka poslala ovamo, možda biste željeli vratiti se i ispraviti je da pokazuje izravno na željenu stranicu.