Kuomintang

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "politička stranka".
(Primjeri uporabe predloška)
Zastava Kuomintanga

Kuomintang ili prevedeno Kineska nacionalistička partija (skraćeno KMT) naziv je političke stranke Republike Kine odnosno Tajvana.

Kuomintang su osnovali Song Điaoren i Sun Jat-sen nakon Kineske revolucije 1911. godine. Kasnije ju je vodio Čang Kaj-šek, a upravljala je Kinom od 1928. do povlačenja na Tajvan nakon pobjede komunista u građanskom ratu.

Na Tajvanu, KMT je kontrolirao vladu principom jednostranačkog sustava sve do reformi kasnih 1970-tih kada prestaje biti jedina i postupno gubi dotadašnji utjecaj. Do tada, Republika Kina i Kuomintang doživljavani su kao sinonimi.