Prijeđi na sadržaj

Metilfenidat

Izvor: Wikipedija
Strukturna formula metilfenidata

Metilfenidat je jak stimulans koristi se za liječenje ADHD-a.

Metilfenidat je vrsta psihotropne tvari. Uvršten je u Hrvatskoj na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, pod Popis droga i biljaka iz kojih se može dobiti droga, pod 2. Popis psihotropnih tvari i biljaka, Odjeljak 2 - Psihotropne tvari sukladno Popisu 2. Konvencije UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971. godine. Kemijsko ime je metil-2-fenil-2-(2-piperidil)acetat.[1]

Kemija[uredi | uredi kôd]

Kao i amfetamini, metilfenidat je derivat feniletilamina, no za razliku od amfetamina koji u α-položaju imaju metilnu skupinu, metilfenidat ima dulji alkilni supstituent koji je povezan s amino-skupinom, tvoreći tako piperidinski prsten.

Djelovanje[uredi | uredi kôd]

Metilfenidat je psihostimulans. Farmakološki je vrlo sličan amfetaminu, ali ima slabije djelovanje.
Djeluje kao inhibitor ponovne pohrane dopamina, a u manjoj mjeri i noradrenalina. Amfetamin, s druge strane, istodobno i pojačava izlučivanje katekolamina i inhibira njihovu ponovnu pohranu.

Nuspojave[uredi | uredi kôd]

Nuspojave su slične kao kod amfetamina, a one uključuju:

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Narodne novine br. 13 Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga. Broj dokumenta u izdanju: 259; Stranica tiskanog izdanja: 73; Donositelj: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske; Nadnevak tiskanog izdanja: 6. veljače 2019.; pristupljeno 22. siječnja 2020.