Ministeria quaedam

Izvor: Wikipedija

Ministeria quaedam (MQ ) je motuproprij "O nižim službama" pape Pavla VI. od 15. kolovoza 1972.[1]

Do 1972. godine u klerički stalež ulazilo primanjem prve tonzure. Primljena prva tonzura dijelila je Kristove vjernike na klerike i laike. Ova je stega u Katoličkoj Crkvi opstala sve do ovog motuproprija. Ovdje je Pavao VI. donio nove odredbe, kojima je preuredio disciplinu u latinskoj Crkvi glede prve tonzure, niže redove i subđakonat, reforma u disciplinu i naučavanje.[2]

Među odredbama ovog motuproprija ističe se da je papa Pavao VI. odredio da se više ne podjeljuje prva tonzura. U klerički se stalež stupa u svezi s đakonatom. Niži crkveni redovi od sada se zovu službama (ministeria). Vjernicima se može podjeljivati službe. Nakana ove odredbe je da ih se ne smatra pridržanim samo kandidatima za sakrament reda. Glede današnjih prilagođenih potreba, u čitavoj latinskoj Crkvi zadržava se samo službe lektora i akolita koje prema tradiciji Crkve ostaje samo za muškarce i ostaju kao uvjet za đakonat i svećenstvo. Što je dotad radio podđakon, povjerava se lektoru i akolitu i time u latinskoj Crkvi više ne postoji podđakonatski red. Dopuštena je mogućnost da se akolit negdje može zvati i subđakon, a po sudu biskupske konferencije. Lektoru je zadaća u liturgijskim sastancima čitati riječ Božju. te na misi i drugim svetim činima obavlja čitanja iz Svetog pisma, ali ne i Evanđelje. Akolit pomaže đakonu i poslužuje svećeniku. Pravo dispensiranja kandidata od primanja ostaje pridržano Svetoj Stolici.[3]

Vidi[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Issuu.com, Glas Koncila Hrvatska biskupska konferencija. Formacija svećeničkih kandidata Načela i smjernice (Ratio fundamentalis nationalis Croatiae) Glas Koncila Zagreb, 2012.
  2. Franjevci Split: Zbornik radovaArhivirana inačica izvorne stranice od 8. kolovoza 2019. (Wayback Machine) Jure Brkan: Gubitak kleričkog staleža (kan. 290, 1° i 2°), str. 170-171
  3. Franjevci Split: Zbornik radovaArhivirana inačica izvorne stranice od 8. kolovoza 2019. (Wayback Machine) Jure Brkan: Gubitak kleričkog staleža (kan. 290, 1° i 2°), str. 171

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

  • (lat.) Vatikan Ministeria quaedam - Disciplina circa Primam Tonsuram, Ordines Minores et Subdiaconatus in Ecclesia Latina innovatur, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, Die 15 m. Augusti a. 1972, Paulus PP.VI