Prijeđi na sadržaj

Načelo krvne veze (podrijetla)

Izvor: Wikipedija

Načelo krvne veze (podrijetla) ili latinski ius sanguinis („pravo krvi“) odnosi se na načelo prema kojem se državljanstvo prenosi na djecu čiji su roditelji (ili barem jedan od roditelja) i sami državljani određene države. Stoga se zove i načelo podrijetla.

U većini država važi i načelo državljanstva po mjestu rođenja a može biti podređeno načelima kao što su izbjegavanje višestrukog državljanstva (npr. u Kini) ili uvjeti kao što su nacionalnost ili etnička skupina.

Posebno u anglo-saksonskom pravnom sustavu slijedi se rješenje jus soli "načelo po mjestu rođenja". Prema tome državljansto slijedi od mjesta rođenja. U nekim zemljama (npr. u Francuskoj) pored jus sanguinis se slijedi i "jus soli".