Nutarnja vratna vena

Izvor: Wikipedija
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Nutarnja vratna vena (lat. vena jugularis interna) je parna vena na vratu, koja odvodi deoksigeniranu krv od dijela središnjeg živčanog sustava i površnih dijelova lica i vrata.

Nutarnja vratna vena izravni je nastavak sigmoidnog sinusa, a započinje gornjim gomoljastim proširenjem (lat. bulbus venae jugularis superior) koji se nalazi na bazi lubanje u lat. foramen jugulare, i u koje se ulijeva sigmoidni sinus. Nutarnja vratna vena usmjeren je prema dolje i spaja se s potključnom venom (lat. vena subclavia), te zajedno čine ručnoglavenu venu (lat. vena brachiocephalica).

Nutarnja vratna vena, uz vene i mozga i moždanih ovojnica, prima i sljedeće pritoke:

  • lat. venae pharygeae
  • lat. truncus thylolinguofacialis
  • lat. venae lingules
  • lat. vena thyroidea superior
  • lat. venae thyroidea mediae
  • lat. vena facialis
  • lat. vena retromandibularis