Nutarnja vratna vena

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom
"infokvir anatomija".
(Primjeri uporabe predloška)
Gray562.png

Nutarnja vratna vena (lat. vena jugularis interna) je parna vena na vratu, koja odvodi deoksigeniranu krv od dijela središnjeg živčanog sustava i površnih dijelova lica i vrata.

Nutarnja vratna vena izravni je nastavak sigmoidnog sinusa, a započinje gornjim gomoljastim proširenjem (lat. bulbus venae jugularis superior) koji se nalazi na bazi lubanje u lat. foramen jugulare, i u koje se ulijeva sigmoidni sinus. Nutarnja vratna vena usmjeren je prema dolje i spaja se sa potključnom venom (lat. vena subclavia), te zajedno čine ručnoglavenu venu (lat. vena brachiocephalica).

Nutarnja vratna vena, uz vene i mozga i moždanih ovojnica, prima i sljedeće pritoke:

  • lat. venae pharygeae
  • lat. truncus thylolinguofacialis
  • lat. venae lingules
  • lat. vena thyroidea superior
  • lat. venae thyroidea mediae
  • lat. vena facialis
  • lat. vena retromandibularis