Prijeđi na sadržaj

Ručnoglavena vena

Izvor: Wikipedija
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Ručnoglavena vena (lat. vena brachiocephalica) je parna vena u gornjem dijelu prsnog koša koja odvodi deoksigeniranu krv iz glave i vrata, gornjih udova, dijela prsnog koša i limfu iz čitavog tijela. Nastaje spajanjem nutarnje vratne vene (lat. vena jugularis interna) i potključne vene (lat. vena subclavia).

Spoj ovih dviju vena na svakoj strani čini venski kut (lat. angulus venosus) u koji se na lijevoj strani ulijeva glavni limfni vod, prsni mezgrovod (lat. ductus thoracicus), a na desnoj desni mezgrovod (lat. ductus lymphaticus dexter).

Spajanjem lijeve i desne ručnoglavene vene nastaje gornja šuplja vena (lat. vena cava superior).

Ručnoglavene vene u svom tijeku uz glavne pritoke može primati i sljedeće pritoke:

 • kralješnična vena, lat. vena vertebralis
 • pridodana kralješnična vena, lat. vena vertebralis accessoria
 • lat. vene thyroidea inferior (obično postoji više)
 • lat. vena cervicalis profunda
 • lat. plexus thyroideus impar
 • lat. plexus venosus suboccipitalis
 • lat. vena intercostalis suprema
 • lat. vena intercostalis superior sinistra
 • nutarnja prsna vena lat. vena thoracica interna
 • manje pritoke iz sredoprsja:
  • lat. venae thymicae
  • lat. venae pericardiacae
  • lat. venae pericardiaciophrenicae
  • lat. venae mediastinales
  • lat. venae bronchiales
  • lat. venae tracheales
  • lat. venae esophageae