Pierre Bayle

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Pierre Bayle

Pierre Bayle (La Carla, 18. studenog 1647. - Rotterdam, 28. prosinca 1706.), francuski filozof.

Bio je profesor na akademiji u Sedanu i na sveučilištu u Rotterdamu. Borio se za slobodu ljudske misli i toleranciju u pitanjima moralnog uvjerenja. Protivnik je dogmatizma, propovijedao je odvajanje crkve od države i vodio borbu protiv kalvinizma i papizma. Glavno djelo "Historijski i kritički rječnik" pisano je na temelju golemoga znanja i prva je zapadnoeuropska enciklopedija, u kojoj je definirao pojmove i kritički osvijetlio društvo svoga doba.

Svojom prvom tezom o kometu usprotivio se svim natprirodnim tumačenjima prirodnih pojava. Žigosan kao bezbožnik, objavio je studiju o povijesti kalvinizma, izazvavši protiv sebe mržnju jezuita, tako da su mu knjigu spalili, a njegova brata bacili u tamnicu, gdje je umro. Uznemiren tim umorstvom, ušao je u borbu protiv katolicizma, ali negirajući i kalvinizam.

Utjecao je na francuske prosvjetitelje, a posebno na Voltairea.