Pokrov Presvete Bogorodice

Izvor: Wikipedija

Pokrov Presvete Bogorodice Pravoslavna crkva u Biteliću posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice, a spomen je događaj od 1. listopada 911. godine u Carigradu. Pravoslavni kršćani 14.listopada obilježavaju praznik Pokrova Presvete Bogorodice kao spomen na crkveni događaj kada se Bogorodica, za vrijeme bogosluženja, javila narodu okupljenom na molitvi.To se dogodilo 14. listopada (1. listopada po starom kalendaru) 911. godine za vrijeme cara Lava Mudroga kada je u Bogorodičinoj crkvi zvanoj Vlaherne u Carigradu služeno sve noćno bdijenje. Crkva je bila ispunjena pobožnim narodom i svi su bili duboko utonuli u molitvu. Pri dnu crkve nalazili su se Sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije. U četvrti sat noći ugledali su Presvetu Bogorodicu iznad naroda, s rasprostrtim omoforomna u rukama kojim kao da zaklanja narod.Bila je odjevena u zlato krasnu porfirui blistala okružena apostolima, svecima, mučenicima i djevicama. Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi "Caricu i Gospođu kako se moli za sav svijet", što Epifanije začuđen potvrdi. Zbog tog događaja uvedeno je ovo praznovanje, da posjeti na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to od nje u molitvama tražimo.Od uvijek je crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu roda kršćanskoga.