Pomoć:Vremenska funkcija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
03:53
(CET)
petak, 24. siječnja 2020.
04. tjedan
24. dan u godini
Primjer primjene funkcije

Vremenska funkcija je funkcija parsera koja služi za oblikovanje prikazivanje vremena te za izračun vremena u formulama. Može imati dva oblika, #time ili #timel.

Ova se funkcija najčešće rabi na posebnim stranicama, kao što su na primjer Glavna stranica ili predlošci. Zbog veće fleksibilnosti rabi se kao dopuna ili zamjena za vremenske varijable.

Uporaba[uredi VE | uredi]

Osnovni oblik funkcije #time uzima datum i vrijeme sa servera (po gregorijanskom kalendaru) i oblikuje ga po zadanoj sintaksi.

Inačica #timel identična je funkciji #time, osim što uzima lokalni datum i vrijeme, analogno varijablama {{MJESN*}} u odnosu na {{TRENUTAČN*}}, na primjer {{TRENUTAČNOVRIJEME}} 02:53 — {{MJESNOVRIJEME}} 03:53.

U primjerima je naveden lokalni oblik funkcije #timel, koji se najčešće i rabi na ovoj Wikipediji.
(Većina primjera je "živa", s primijenjenom funkcijom, te po potrebi očistite cache za osvježavanje podataka.)

Funkcija se može rabiti u tri oblika sa sljedećim parametrima:

{{#timel: format }}
{{#timel: format | modifikacija }}
{{#timel: format | modifikacija | oznaka jezika }}

Parametri se mogu izostaviti, ali im se mora zadržati pozicija. (Parametar format također se može izostaviti, ali to nema smisla je se ništa neće prikazati, npr. {{#timel: |+2 weeks|hr}} nema nikakav učinak.)

format - U donjoj tablici kodova je popis svih kodova čijom se kombinacijom dobiva željeni oblik. Često (skoro uvijek) će se uz kodove rabiti dodatni znaci ili tekst. Propuštaju se i prikazuju svi znaci koji nisu navedeni u tablici kodova, uključujući i razmak. Ako se slova iz kôda trebaju ubaciti kao tekst, to se može postići na dva načina:

• Za ubacivanje samo jednog znaka ispred njega napisati obrnutu kosu crtu (npr. kôd g prikazuje broj sati u 12-satnom obliku bez vodeće nule: {{#timel: 2016. g. }} → 2016. 3., a ako mu prethodi obrnuta kosa crta prikazat će se kao slovo {{#timel: 2016. \g. }} → 2016. g.).
• Stavljanjem čitavog izraza u navodnike (navodnici se ne prikazuju, npr. {{#timel: "''Ljeta Gospodnjeg''" Y. }}Ljeta Gospodnjeg 2020.).

modifikacija - Ako se ovaj parametar ne navede, podrazumijeva se tekuće vrijeme (vrijednost now koja se može izostaviti), a modifikacija dopušta neko drugo vrijeme koje će se pokazati. Može se navesti u apsolutnoj ili relativnoj vrijednosti.

• Apsolutna vrijednost navodi se u nekom obliku koji se međunarodno koristi za ispisivanje datuma i vremena (npr. 24.01.2020. 03:53:02 — January 24, 2020, 3:53:02 AM — 2020-01-24 03.53.02...), ali ne može sadržavati lokalne (hrvatske) nazive mjeseca (npr. {{#timel: d. F Y. | 24. siječnja 2020. }} dat će grešku jer nije prepoznato kao valjani datum), već se mjesec mora navesti brojem (sa ili bez vodeće nule), ili engleskim nazivom, ili skraćenicom (npr. za ovaj mjesec 01, 1, January, Jan). Ako se apsolutna vrijednost navede djelomično, nedostajući podatci (neki, ali ne svi) dopunit će se iz tekućih podataka (npr. {{#time: d. F Y. H:i:s | May }} → 24. svibnja 2020. 00:00:00, dopunjeno je tekućim danom i godinom, ali je prikazan početak dana a ne trenutačno vrijeme).
• Relativna vrijednost također prihvaća samo engleske nazive (svejedno u jednini ili množini, a za sekunde i minute moguć je duži ili kraći oblik):
sec [secs/second/seconds] - sekunda
min [mins/minute/minutes] - minuta
hour[s] - sat
day[s] - dan
week[s] - tjedan
month[s] - mjesec
year[s] - godina
Samostalno navedena vrijednost odnosi se na tekuće vrijeme (npr. jedan mjesec prije ovoga mjeseca {{#timel: xg | -1 month }} → prosinac), a može se rabiti i u kombinaciji s apsolutnom vrijednošću (npr. jedan mjesen nakon listopada {{#timel: xg | 03.10.1954. +1 month }} → studeni).
Razmak između modifikatora se ignorira, tako da je svejedno napišete li {{#time: d. F Y. H:i:s |+1month+3days-1year-2hours}} ili {{#time: d. F Y. H:i:s |+1month + 3 days -1 year -2hours}}.
Obratite pažnju na gornje primjere u kojima se rabi kôd xg umjesto F za prikazivanje naziva mjeseca u nominativu. Razlog je naveden u napomeni ispod tablice kodova.

oznaka jezika - ako se navede dvoslovni kôd jezika prema standardu ISO 639-1 (de, ru...) format će se prikazati u navedenom jeziku (npr. {{#timel: "ruski:" d. F Y. | |ru}} → ruski: 24. январь 2020.). Izostavljen parametar podrazumijeva jezik Wikipedije, odnosno oznaku hr za hrvatski jezik na ovoj Wikipediji.

Tablica kodova[uredi VE | uredi]

Sljedeća tablica sadržava popis kodova koji se rabe u oblikovanju datuma i vremena. Prilagođena je ovoj Wikipediji, a preuzeta je sa stranice na engleskoj Wikipediji (koja je pak preuzeta s MediaWiki stranice mw:Help:Extension:ParserFunctions#time).

Ispis rezultata je dan kako ih funkcija proizvodi, razgodci (npr. točka iza godine, dvotočje između sati i minuta, zarez u odvajanju imena dana) dodaju se kao tekst.

Kôd Opis Djelovanje (tekući rezultat)
(očistite cache za ažuriranje)
#time #timel
Godina
Y Godina s 4 znamenke. 2020 2020
y Godina s 2 znamenke. 20 20
L Vrijednost 1 ako je prijestupna godina, 0 ako nije. (primjer) 1 1
o ¹ Godina odgovarajućeg tjedna, prema ISO-8601 ² 2020 2020

¹ Minimalno PHP 5.1.0 i rev:45208. Ako uvjeti nisu ispunjeni, prikazuje se slovo "o"
² Prikazuje se godina kojoj pripada broj tjedna (W). (primjer)

Mjesec
n Broj mjeseca, bez vodeće nule. 1 1
m Broj mjeseca, s vodećom nulom. 01 01
t Ukupan broj dana u mjesecu. 31 31
M Skraćeni naziv mjeseca, na lokalnom jeziku. sij sij
F Puni naziv mjeseca, na lokalnom jeziku.
(Vidjeti napomenu)
siječnja siječnja
xg Naziv mjeseca u genitivu, za jezike koji razlikuju oblik nominitiva i genitiva.
(Vidjeti napomenu)
siječanj siječanj
Tjedan
W Broj tjedna prema ISO 8601, s vodećom nulom. 04 04
Dan
j Dan u mjesecu, bez vodeće nule. 24 24
d Dan u mjesecu, s vodećom nulom. 24 24
z Dan u godini. Napomena: 1. siječnja = 0, dodati 1 za uobičajeno brojenje. (primjer) 23 23
D Skraćeni (troslovni) oblik naziva dana u tjednu. pet pet
l Puni oblik naziva dana u tjednu. petak petak
N Redni broj dana u tjednu, prema standardu ISO 8601 (ponedjeljak = 1, nedjelja = 7). 5 5
w Redni broj dana u tjednu (nedjelja = 0, subota = 6).
(Vidjeti napomenu)
5 5
Sati
a Vrijednost "am" (prijepodne) od 00:00:00 do 11:59:59), "pm" (poslijepodne) od 12:00:00 do 23:59:59. am am
A Vrijednost "AM" (prijepodne) od 00:00:00 do 11:59:59), "PM" (poslijepodne) od 12:00:00 do 23:59:59. AM AM
g 12-satni oblik vremena, bez vodeće nule. 2 3
h 12-satni oblik vremena, s vodećom nulom. 02 03
G 24-satni oblik vremena, bez vodeće nule. 2 3
H 24-satni oblik vremena, s vodećom nulom. 02 03
Minute i sekunde
i Minute u satu, s vodećom nulom. 53 53
s Sekunde u minuti, s vodećom nulom. 02 02
U Broj sekundâ od 1. siječnja 1970. 00:00:00 GMT (Unixovo računanje vremena; primjer za dobivanje vremena iz ovog broja) 1579834382 1579834382
Vremenska zona
e Oznaka vremenske zone. UTC Europe/Berlin
I Vrijednost 1 ako je datum u zimskom računanju vremena, 0 u ljetnom. (primjer) 0 0
O Razlika u odnosu na GMT. +0000 +0100
P Razlika u odnosu na GMT, s dvotočjem +00:00 +01:00
T Kratica vremenske zone. UTC CET
Z Razlika u odnosu na GMT u sekundama. 0 3600
Ostalo
c Vrijeme formatirano prema ISO 8601, ekvivalentno Y-m-d"T"H:i:s+00:00. 2020-01-24T02:53:02+00:00 2020-01-24T03:53:02+01:00
r Vrijeme formatirano prema RFC 5322, ekvivalentno D, j M Y H:i:s +0000, ime dana i mjeseca nije internacionalizirano. Fri, 24 Jan 2020 02:53:02 +0000 Fri, 24 Jan 2020 03:53:02 +0100
Drugi kalendari
Islamski
xmj Dan u mjesecu. 28 28
xmF Puni naziv mjeseca. džumadelula džumadelula
xmn Broj mjeseca. 5 5
xmY Godina u punom obliku. 1441 1441
Iranski
xij Dan u mjesecu. 4 4
xiF Puni naziv mjeseca. bahmana bahmana
xin Broj mjeseca. 11 11
xiY Godina u punom obliku. 1398 1398
xiy Godina s 2 znamenke. 98 98
Hebrejski
xjj Dan u mjesecu. 27 27
xjF Puni naziv mjeseca. tevet tevet
xjt Ukupan broj dana u mjesecu. 29 29
xjx Naziv mjeseca u genitivu. teveta teveta
xjn Broj mjeseca. 4 4
xjY Godina u punom obliku. 5780 5780
Tajski solarni
xkY Godina u punom obliku.
Bulbgraph.svg Opaska: Za godine prije 1941. datumi u rasponu od siječ. do ožuj. nisu pravilno izračunati.
2563 2563
Minguoski/Juche
xoY Godina u punom obliku. 109 109
Japanski nengo
xtY Godina u punom obliku. 令和2 令和2
Predznak x
xn Sljedeći numerički kôd formatira kao ASCII broj. (primjer)
xN Slično kao xn, ali djeluje na cijeli niz ili do sljedeće oznake xN. (primjer)
xr Prikazuje sljedeći broj kao rimski broj (vrijedi za brojeve do 10.000). (primjer)
xh
Prikazuje sljedeći broj kao Hebrejski broj. (primjer)

Napomene:

 • Na hrvatskoj Wikipediji su, prije uvođenja genitivnog oblika mjesecâ u softver, definirani genitivni oblici mjeseca u odgovarajućim MediaWiki datotekama i to je bez velike intervencije nemoguće ispraviti (rabe se na puno mjesta). Stoga pri uporabi kodove xg i F treba međusobno zamijeniti, odnosno za oblik u genitivu rabiti F, a za oblik u nominativu rabiti xg.
 • Kôd w bi po definiciji trebao biti u rasponu 0-6, ali iz neznanog razloga daje isti rezultat kao kôd N.
 • Zbog buga u funkciji, modifikacija vremenske zone prihvaća samo cijele brojeve (za pune sate). Rješenje za zaobilaženje je modifikaciju izraziti u minutama ili sekundama.
Rezultat koda {{#timel: H:i | -4.5 hours }} je neispravan → 12:53
Ispravno je {{#timel: H:i | -270 min }} → 23:23 ili {{#timel: H:i | -16200 sec }} → 23:23, jer 03:53 - 4,5 sati = 23:23.

Primjeri[uredi VE | uredi]

 • Sljedećim wikitekstom urađen je primjer s vrha stranice (koji, recimo, možete kopirati i postaviti na vašu suradničku stranicu):
{| style="float: right; border: solid 3px gray; border-collapse: collapse; text-align: center; margin: 10px; font-weight: bold;"
| style="font-size: 16px; margin: 10px; background-color: whitesmoke; padding: 5px; " | {{#timel: H:i}} <br><span style="font-size: 70%;> {{#timel: (T)}} </span>
|-
| style="background-color: navy; color: yellow; font-size: 16px; padding: 5px;" | {{#timel: l, j. F Y.}}
|-
| style="background-color: whitesmoke;" | {{#timel:W. "tjedan"{{#ifexpr: {{#timel:Y}} = {{#timel:o}} | <!-- prazno: tjedan je u tekućoj godini--> | <!-- tjedan nije u tekućoj godini, prikazati u kojoj je -->"<span style='font-weight: normal;'> (u" {{#timel:o.}} "godini)</span>"}} }}
|-
| style="background-color: whitesmoke;" | {{#expr: {{#timel: z }} +1}}. dan u godini
|-
| style="font-weight: bold; font-size: 10px; border-top: 1px solid gray;" | [[#primjer|Primjer primjene funkcije]]
|}
 • Vrijeme kako se prikazuje u potpisima može se dobiti sljedećim izrazom:
{{#timel: H:i, j. F Y. (T)}} → 03:53, 24. siječnja 2020. (CET). Na isti se način pokazuje i vrijeme u povijesti izmjena, osim što je izostavljena vremenska zona.
 • Prikazivanje prijestupne godine, obuhvaća i primjer uporabe u izrazu
{{#ifexpr: {{#timel:L}}= 1 | godina {{#timel:Y.}} je prijestupna | godina {{#timel:Y.}} nije prijestupna}} → godina 2020. je prijestupna.
 • Prikazivanje je li datum u ljetnom ili zimskom računanju vremena
{{#ifexpr: {{#timel: I }}= 1 | datum je u periodu ljetnog računanja vremena (CEST) | datum je u periodu zimskog računanja vremena (CET) }}. → datum je u periodu zimskog računanja vremena (CET).
 • Primjer određivanja godine prema broju tjedna
Prema ISO definiciji, prvi tjedan u godini je prvi tjedan koji u sebi ima četvrtak. Tako je 1. siječnja 2016. pripadao 53. tjednu 2015. jer je prvi četvrtak bio 7. siječnja 2016.
Funkcija s kôdom Y je stoga pogrešna jer daje tjedan u tekućoj godini {{#timel: W. "tjedan" Y. | 1.1.2016. }} → 53. tjedan 2016., a funkcija s kôdom o daje točnu godinu u kojoj se tjedan nalazi {{#timel: W. "tjedan" o. | 1.1.2016.}} → 53. tjedan 2015.
Isto tako, 31. prosinca 2014. bio je u prvom tjednu 2015. godine, te je i u tom slučaju funkcija s kôdom Y pogrešna, a s kôdom o ispravna:
{{#timel: W. "tjedan" Y. | 31.12.2014. }} → 01. tjedan 2014. — {{#timel: W. "tjedan" o. | 31.12.2014. }} → 01. tjedan 2015.
 • Izračunavanje dana u godini (dodati 1 na rezultat koda z):
{{#timel: j. F}} je {{#expr: {{#timel: z }} +1}}. dan u godini → 24. siječnja je 24. dan u godini.
 • Prikazivanje ASCII broja:
U hindskom jeziku:
xn: {{#timel:"sada je" H "sati" - "sada je" xn H "sati" | | hi }} → sada je ०३ sati - sada je 03 sati,
xN: {{#timel:"vrijeme je" H i s — "vrijeme je" xN H i s xN | | hi }} → vrijeme je ०३ ५३ ०२ — vrijeme je 03 53 02
 • Prikazivanje rimskim brojevima
Wikipedija {{#time: xrY }}. → Wikipedija MMXX.
 • Prikazivanje hebrejskog kalendara
Primjer pokazuje dva načina pisanja
27 - 4 - 5780 — dobiveno kodom {{#timel: xjj - xjn - xjY}}
12 - 6 - 5781 — dobiveno kodom {{#timel: xjj - xjn - xjY|+1 month +1 year}}
Navođenjem kôda xh* umjesto xj* dobiva se ispis hebrejskim brojevima:
כ"ד - א' - ב'ך' — dobiveno kodom {{#timel: xhj - xhn - xhY}}
כ"ד - ב' - ב'כ"א — dobiveno kodom {{#timel: xhj - xhn - xhY|+1 month +1 year}}
 • Primjer dobrodošlice prema dobu dana
Sljedeći wikitekst prema dobu dana pokazuje odgovarajući pozdrav - "dobro jutro" od 2 do 10 sati, "dobar dan" od 10 do 18 sati, te "dobra večer" u ostalo vrijeme: Dobro jutro i dobro došli na Wikipediju!
{{#ifexpr: {{#timel:G}} < 2 | Dobra večer | {{#ifexpr: {{#timel:G}} < 10 | Dobro jutro | {{#ifexpr: {{#timel:G}} < 18 | Dobar dan | Dobra večer }} }} }} i dobro došli na Wikipediju!
 • Unixova oznaka vremena
Unixova oznaka vremena je cijeli broj koji predstavlja broj sekundâ prije (negativan broj) i nakon (pozitivan broj) 00:00:00 GMT 1. siječnja 1970. (četvrtak). Wikipedija interno sva vremena bilježi u ovom obliku i preko njih vrši izračunavanja. Za dobivanje "čitljivog" vremena, to se vrijeme stavlja kao modifikacija funkcije navođenjem znaka @ ispred oznake:
{{#time: D H:i:s, j. F Y. (T) | @0 }} → čet 00:00:00, 1. siječnja 1970. (UTC) (početno vrijeme, funkcija #time)
{{#timel: D H:i:s, j. F Y. (T) | @1234567890 }} → sub 00:31:30, 14. veljače 2009. (CET)
{{#timel: D H:i:s, j. F Y. (T) | @-1234567890 }} → uto 01:28:30, 18. studenoga 1930. (CET)