Predložak:Izvori

Izvor: Wikipedija
Ovaj predložak koristi TemplateStyles:

Predložak se rabi za prikazivanje, organizaciju i oblikovanje popisa izvora. Postavlja se na dno članka, iznad vanjskih poveznica.

Kada se navede bez parametara, predložak će prikazati popis izvora navedenih u članku (v. Wikipedija:Navođenje izvora). Ako je izvora manje od deset, svi će biti prikazani u jednom stupcu, a ako ih je više od deset, bit će prikazani u stupcima širine koja nije manja od 30 em.

== Izvori ==
{{izvori}}

Parametri

Predložak se uobičajeno rabi u osnovnom obliku bez parametara, ali se po potrebi mogu dodati parametri čije značenje i uporaba su objašnjeni u odgovarajućim poglavljima. Potpuna dokumentacija može se naći na stranici predloška Wikipedije na engleskom jeziku.

Osnovni primjeri dani su uz parametar, s poveznicom na detaljni primjer.

Više stupaca

Broj stupaca automatski se prilagođava veličini prozora preglednika na računalima, odnosno veličini zaslona na mobilnim uređajima. Može ga se donekle i ručno prilagoditi prvim, neimenovanim parametrom, na sljedeća dva načina:

 1. Cijelim brojem koji definira broj stupaca. Ovaj je način zaostatak iz starijih inačica predloška, ali više ne znači točan broj stupaca nego ga se prevodi u najmanju širinu stupca: 30 em kada je taj broj 2, odnosno 25 em kada je taj broj veći od 2.
 2. Oznakom širine nekom jedinicom dužine jezika CSS, prema kojoj preglednik određuje broj stupaca.

Širinu stupaca treba smanjivati samo kada se navode kratke bilješke i imati na umu da gotovo 70 % čitatelja Wikipediji pristupa s mobilnih uređaja s uskim ekranima.

Primjeri:

{{izvori|2}} – prikazivanje u stupcima najmanje širine 30 em
{{izvori|3}} – prikazivanje u stupcima najmanje širine 25 em
{{izvori|22em}} – prikazivanje s najmanjom širinom stupca 22 em

Grupiranje izvora

Imenovani parametar group= služi izdvajanju popisa u grupe. Taj se parametar navodi i u predlošku i u oznaci <ref>.

{{izvori|group=}}

Primjer:

<ref group=Nap.>neki izvor</ref> (u tekstu)
{{izvori|group=Nap.}}

Stil popisa

Imenovani parametar liststyle= definira stil popisa. Dopuštene vrijednosti definirane su u CSS svojtvu list-style-type (mala slova abecede, rimski brojevi, simboli; popis se može vidjeti u tablicama na Wikipediji na engleskom jeziku). Osnovno podešavanje (isto je kad je ovaj parametar izostavljen) jest bročano nabrajanje.

{{izvori|liststyle=}}

Primjeri:

{{izvori|liststyle=lower-alpha}} (a, b, c...)
{{izvori|liststyle=upper-roman}} (I., II, III...)
{{izvori|liststyle=circle}} (◦ kružić)

Izvori u predlošku

Imenovani parametar refs= služi drugačijoj organizaciji referenciranja: u tekstu se navode imenovani izvori, a u predlošku se definira popis i navode izvori.

{{izvori|refs=}}

Napomena: redoslijed navođenja izvora nevažan je – prikazat će se redoslijed prema redoslijedu pozivanju u tekstu (vidjeti u izrađenom primjeru).

Primjer:

...neki tekst<ref name=izvor1>...</ref> (<ref name=izvor2>...</ref>...)
{{izvori|refs=
<ref name=izvor1>prvi izvor</ref>
<ref name=izvor2>drugi izvor</ref>...}}

Primjeri

Primjer – stupci

(Za djelovanje primjera povećajte ili smanjite širinu prozora vašeg preglednika.)

Kôd Prikazuje se
Lorem ipsum<ref>Prvi izvor</ref> dolor sit amet consectetuer Aenean<ref>Drugi izvor</ref> quis massa venenatis Curabitur.<ref>Treći izvor</ref> Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.<ref>Četvrti izvor</ref>

==== Izvori ====

{{izvori|15em}}

Lorem ipsum[1] dolor sit amet consectetuer Aenean[2] quis massa venenatis Curabitur.[3] Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.[4]

Izvori

 1. Prvi izvor
 2. Drugi izvor
 3. Treći izvor
 4. Četvrti izvor

Primjer – grupiranje

Kôd Prikazuje se
Lorem ipsum<ref group=Nap.>Prvi izvor</ref> dolor sit amet consectetuer Aenean<ref>Drugi izvor</ref> quis massa venenatis Curabitur.<ref group=Nap.>Treći izvor</ref> Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.<ref>Četvrti izvor</ref>

==== Napomene ====
{{izvori|group=Nap.}}

==== Izvori ====

{{izvori}}

Lorem ipsum[Nap. 1] dolor sit amet consectetuer Aenean[1] quis massa venenatis Curabitur.[Nap. 2] Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.[2]

Napomene

 1. Prvi izvor
 2. Treći izvor

Izvori

 1. Drugi izvor
 2. Četvrti izvor

Primjer – stil

Kôd Prikazuje se
Lorem ipsum<ref group=Nap.>Prvi izvor</ref> dolor sit amet consectetuer Aenean<ref>Drugi izvor</ref> quis massa venenatis Curabitur.<ref group=Nap.>Treći izvor</ref> Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.<ref>Četvrti izvor</ref>

==== Napomene ====
{{izvori|group=Nap.|liststyle=lower-alpha}}

==== Izvori ====

{{izvori|liststyle=lower-roman}}

Lorem ipsum[Nap. 1] dolor sit amet consectetuer Aenean[1] quis massa venenatis Curabitur.[Nap. 2] Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.[2]

Napomene

 1. Prvi izvor
 2. Treći izvor

Izvori

 1. Drugi izvor
 2. Četvrti izvor

Primjer – izvori u predlošku

Kôd Prikazuje se
Lorem ipsum<ref name="Drugi izvor" /> dolor sit amet consectetuer Aenean<ref name="Prvi izvor" /> quis massa venenatis Curabitur.<ref name="Treći izvor" /> Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.<ref name="Drugi izvor" />

==== Izvori ====
{{izvori|refs=
<ref name="Prvi izvor">Sadržaj prvog izvora</ref>
<ref name="Drugi izvor">Sadržaj drugog izvora</ref>
<ref name="Treći izvor">Sadržaj trećeg izvora</ref>
}}

Lorem ipsum[1] dolor sit amet consectetuer Aenean[2] quis massa venenatis Curabitur.[3] Sed tellus aliquet elit faucibus nibh vitae.[1]

Izvori

 1. a b Sadržaj drugog izvora
 2. Sadržaj prvog izvora
 3. Sadržaj trećeg izvora