Princeza

Izvor: Wikipedija
Dio skupine članaka o
Carskim, kraljevskim,
plemićkim i viteškim
titulama u Europi
imperatorcar • caricakaiser
kralj • kraljica (suprugavladaricamajka)
veliki vojvodanadvojvoda • nadvojvotkinja
despot
princ / kraljevićprinceza / kraljevna
infant • infantavojvoda • vojvotkinja
krunski princ • krunska princeza
veliki knezhercegizborni knezban
knez • kneginjaknjaz
markiz • markizamarkgrof • markgrofica
palatinski grofveliki župan
grof • groficaearljarlealdorman
župan
vikont • vikontesakaštelanburgrof
vidame
barun • barunicafreiherrprimorboljar
ritterbaronetnobile
vitezplemenitiekvescarski vitez
družinik
esquiregospodarvazal

Princeza je titula za žensku osobu, ženski ekvivalent riječi princ (latinski princeps = "prvi").

Nekada riječ "princeza" nije postojala, te su se žene na visokom položaju oslovljavale s "dama" ili "gospa" (engleski lady).

Tijekom stoljeća su žene polako postajale više ravnopravne s muškarcima, te su zato izmišljeni novi naslovi.

Danas je "princeza" titula koja se koristi za kraljevu kćer ili za ženu koja se uda za princa. S druge pak strane, muškarac koji oženi princezu se obično ne smatra princem, osim ako oženi kraljicu - tada on postaje princ-suprug.

Žena udana za princa postaje "princeza-supruga", te su i njezina djeca prinčevi ili princeze.

Hrvatska verzija riječi "princeza" jest "kraljevna".