Raščlana

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Raščlana je sustavno istraživanje u kojem se predmet ili cjelina koja se istražuje rastavlja na njezine dijelove. Sastavni dijelovi se klasificiraju, istražuju i vrednuju.

Raščlana može biti primjerice na području analitičke kemije, filozofije, matematike ili masene spektrometrije