Prijeđi na sadržaj

Razgovor:Rudolf Brajičić

Stranica ne postoji na drugim jezicima.
Izvor: Wikipedija
Ovo je stranica za razgovor za raspravu o poboljšanjima na članku Rudolf Brajičić.
Rad na člancima
Pismohrane:

Ovdje je premješten ukupan popis članaka Rudolfa Brajičića u periodičkim publikacijama jer mu nije mjesto u članku:

 • Religiozno-moralne ideje osvajača Istoka, Život 23 (1942) 100-108.
 • Marija među Hrvatima. Marijina svetišta u Hrvatskom narodu, Croatia Sacra, Zagreb 11-12 (1943) 350-369.
 • Immaculata – Corredemptrix, Marianum, Roma 18 (1956) 177-195.
 • Rationes naturam regiae potestatis B. V. Mariae illustrantes, Marianum, Roma 29 (1958) 190-208.
 • Solum Patris Filii, Ecclesiastica Xaveriana, Bogota (Colombia) 11 (1961) 221-287.
 • Pojam kerigmatičke teologije, Bogoslovska smotra, Zagreb 33 (1963) 92-96.
 • De loco, modis et comprobatione satisfactionis in opere redemptionis, Divus Thomas, Fribourg (Helvetia) - Piacenza (Italia) 67 (1964) 79-88.
 • Kateheza - izvor religiozne spoznaje, Bogoslovska smotra, Zagreb 36 (1966) 34-55.
 • Odsutnost i prisutnost kršćana na planetu, Crkva u Svijetu, Split br. 3 (1966) 66-67.
 • Marija u misteriju Krista i Crkve, Crkva u Svijetu, Split br. 4 (1966) 45-47.
 • Antropologija ideje Božjega naroda, Crkva u Svijetu, Split br. 5 (1966) 54-62.
 • Žuti znak i stambeni otkaz, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 57 (1966) 403-405.
 • Privlačnost kršćanske smrti, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 57 (1966) 414-417.
 • Kateheza – izvor religiozne spoznaje, Katehetski tečaj u Splitu 1965, Split 1966, 10-57.
 • Objava i nadnaravna spoznaja Boga, Bogoslovska smotra, Zagreb 37 (1967) 168-170.
 • Moral kao inspiracija, Bogoslovska smotra, Zagreb 37 (1967) 361-374.
 • Spectrum, Crkva u Svijetu, Split br. 3 (1967) 110.
 • Kušnja u obiteljima, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 58 (1967) 89-91.
 • Posuvremenjenje kršćanske svijesti, Crkva u Svijetu, Split br. 4 (1968) 19-30; 5 (1968) 45-56; 6 (1968) 17-25.
 • Pitanje skolastike u današnjoj teologiji, Crkva u Svijetu, Split br. 4 (1969) 128-145.
 • Pravo lice Crkve, Crkva u Svijetu, Split 5 (1970) 209-229; 321-340.
 • Dogmatski temelji Dekreta o apostolatu laika, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 14-26.
 • U dijalogu s marksistima, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 35-39.
 • Kamo idemo?, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 69-72.
 • Koliko je uspjelo izdanje »Dokumenata Drugog vatikanskog koncila«?, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 85-87.
 • Pluralizam profesora Dragutina Jurića, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 140-143.
 • Bilješka o svećeničkom tečaju u Zagrebu, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 173-176.
 • Kršćani u današnjem svijetu, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 214-225.
 • O vjerskoj slobodi, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 252-259.
 • Čvorište svećeničke krize, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 339-348.
 • Tomislav Šagi-Bunić, Svećenik kome da služi, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 392-396.
 • Početak boljega svijeta, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 403-406.
 • Intervent na XI. Međunarodnom kongresu za sociologiju religije, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 584-585.
 • Tomislav Šagi-Bunić, Crkva i domovina, Obnovljeni Život, Zagreb 26 (1971) 596-597.
 • Sancti Gregorii Magni »Hoc ipsum de Spiritu Sancto ex carne irginis concipi e Sancto Spiritu ungeri fuit«  Reg XI, 555 ut fundamentum cultus B. Mariae in luce interpretationis Deiparogenesis, Acta Congressus Mariologica-mariani, vol. III, 101-125.
 • Osnovne linije Sinode, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 1-6.
 • Prisutnost mita u Bibliji, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 158-164.
 • Srce, sabirna točka čovječanstva, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 225-229.
 • Manifest trideset trojice, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 329-339.
 • Ante Škobalj, Obredne gomile, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 431-432.
 • Religija u školi, Obnovljeni Život, Zagreb 27 (1972) 433-437.
 • Ivan Fuček, Osobno doživljeno kršćanstvo, Crkva u Svijetu, Split 7 (1972) 187-188.
 • Što je zapravo bio Koncil?, Obnovljeni Život, Zagreb 28 (1973) 1-11.
 • Odnosi između Crkve i države, Obnovljeni Život, Zagreb 28 (1973) 105-114.
 • Teolozima crveno svjetlo ili ispit savjesti?, Obnovljeni Život, Zagreb 28 (1973) 301-309.
 • O stanju dogmatike poslije Koncila, Obnovljeni Život, Zagreb 28 (1973) 412-439.
 • Ljudskost B. D. Marije, supruge i majke, u: U službi života, Zagreb, 1973, 18-27.
 • Nezabludiva?, Obnovljeni Život, Zagreb 29 (1974) 1-9.
 • Kriza i obnova molitve, Obnovljeni Život, Zagreb 29 (1974) 145-156.
 • Neki problemi evangelizacije, Obnovljeni Život, Zagreb 29 (1974) 205-212.
 • Otkupljenje shvaćeno dinamički, Obnovljeni Život, Zagreb 29 (1974) 405-413.
 • Kršćanin u virovima, Obnovljeni Život, Zagreb 29 (1974) 485-489.
 • Crkva je sakramenat, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 9.
 • Crkva - svjetlo Kristovo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 60.
 • Crkva je od Oca, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 91.
 • Postoji li Crkva od početka svijeta?, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 133.
 • Crkva i Utjelovljenje, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 163.
 • Crkva i njezin izvor, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 209.
 • Crkva i Euharistija, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 266.
 • U Duhu imamo pristup k Ocu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 297.
 • Duh Sveti daje život, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 337.
 • Duh Sveti stanuje u Crkvi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 357.
 • Duh svjedoci da smo djeca, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 395.
 • Duh Crkvu vodi u svu istinu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 450.
 • Crkva je otajstvo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 65 (1974) 536.
 • Od 2. do 2 . svibnja svete godine održat će se u Rimu II. Mariološki i XI. Marijanski Kongres, Obnovljeni Život, Zagreb 30 (1975) 88-89.
 • Ima li razloga da Crkvi okrenemo leđa?, Obnovljeni Život, Zagreb 30 (1975) 201-206.
 • Suvisnost nemira u teologiji, Obnovljeni Život, Zagreb 30 (1975) 305-309.
 • Vjera je slobodan pristanak razuma, Obnovljeni Život, Zagreb 30 (1975) 409-413.
 • Isusova čudesa, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 36-47.
 • Kristovo uskrsnuće, motiv i sadržaj vjere, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 150-164.
 • Problem duša-tijelo, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 222-234.
 • Povijesna uvjetovanost vjere, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 305-309.
 • Što se to danas zbiva oko Marije?, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 402-420.
 • Svetost, zadatak svih, Obnovljeni Život, Zagreb 31 (1976) 547-553.
 • Pravo mjesto susreta s Bogom, Vrelo života, Sarajevo 2 (1976) 6-9.
 • Svetost ostvarena kroz svećeničku službu, Vrelo života, Sarajevo 2 (1976) 211-224.
 • Contemplation while living under communism, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Roma, 25 (1977) 37-48.
 • Prvi Hrvatski marioloski kongres, Obnovljeni Život, Zagreb 32 (1977) 69-73.
 • Vječno čovještvo, Obnovljeni Život, Zagreb 32 (1977) 100-120.
 • Lice kontemplacije u konvivenciji s marksizmom, Obnovljeni Život, Zagreb 32 (1977) 193-200.
 • Podjeljivanje sakramenata i evangelizacija s posebnim naglaskom na potvrdu, Obnovljeni Život, Zagreb 32 (1977) 289-298.
 • Transcendentalni odnošaji – temelj proširene metafizike, Obnovljeni Život, Zagreb 32 (1977) 394-417.
 • Moj rad, Vrelo života, Sarajevo 3 (1977) 235-238
 • Pobjeda koja ne pobjeđuje, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 1-4.
 • Načelo uzročnosti i dokazivanje u proširenoj metafizici, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 5-21.
 • Evropa je bila u Beogradu, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 97-99.
 • Anton Strlč, Skrivenost Boga, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 185-186.
 • Piše li Šetinc o vjeri vjernika?, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 289-292.
 • Dokaz za Božju opstojnost metodom proširene metafizike, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 293-299.
 • Dvije veličine jedna uz drugu, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 385-389.
 • Nedijalektičnost i mir u Hegelovoj dijalektickoj praćeiji, Obnovljeni Život, Zagreb 33 (1978) 390-396.
 • Bezgrešno Začeće. Pred starom zaštitnicom Podstrane, Poljica, List (Godišnjak) Poljičkog dekanata, Gata. 3 (1978) 28-31.
 • Imamo li saborski lik svećenika?, Obnovljeni Život, Zagreb 34 (1979) 1-4.
 • »Radioaktivnost« kršćana - temelj kršćanske egzistencije u svijetu, Obnovljeni Život, Zagreb 34 (1979) 97-101.
 • Za bolje odnose biskupa i redovnika, Obnovljeni Život, Zagreb 34 (1979) 193-196.
 • Konstitucije moga reda, Vrelo života, Sarajevo 5 (1979) 65-69.
 • Temelj, Vrelo života, Sarajevo 5 (1979) 262.
 • Razmišljanje radnika u saobraćaju, Vrelo života, Sarajevo 5 (1979) 298-307.
 • Razmatranje u badnjoj noći, Poljica, List (Godišnjak) Poljičkog dekanata, Gata. 4 (1979) 28-31.
 • Elementa mariologiae apud Petrum Abaelardum et hodierna Mariae theologica imago, u: De cultuu mariano saeculis XII-XV, Acta Congressus Mariologico-mariani internationalis Romae anno 1975 celebrati, Romae 1981, vol. IV, 97-120.
 • Zašto nam nisu rekli?, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 1-4.
 • Korak k većem razumijevanju teologa, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 5-18.
 • Isus Krist da, Bog ne, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 161-165.
 • Küngova kristologija u svjetlu kontemplativne metafizičke spoznaje, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 166-180.
 • Ante Kusić, Filozofski pristupi Bogu, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 321-323.
 • Uz desetu obljetnicu »Obnovljenog Života«, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 337-338.
 • Da li je u Kristu i ljudska osoba?, Obnovljeni Život, Zagreb 35 (1980) 358-370.
 • Razmišljanje obitelji o životu u svagdašnjici, Vrelo života, Sarajevo 16 (1980) 221-230.
 • Predgovor, u: Jeanne Berthe Laur, Moji dnevi u tvojoj ruci, Zagreb 1980.
 • Otkud nerazrješivost?, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 1-4.
 • Vjera ljudi prastarog doba, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 5-24.
 • Sedamdeseta obljetnica smrti Alberta Velikog, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 97-99.
 • Gibanja i smjerovi, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 209-212.
 • U što su vjerovali stari Egipćani, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 213-223.
 • Bitak i bit, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 257-263.
 • Što vjernicima daje krila?, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 369-372.
 • Da li su bogovi stvorili ljude ili ljudi bogove?, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 373-388.
 • Pojam bića u odnosu na svoje subjekte, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 422-430.
 • Euharistija i ateizam, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 465-468.
 • Kršćanstvo - nova vjera rimske države, Obnovljeni Život, Zagreb 36 (1981) 496-480.
 • Zašto je moguće vise pojedinki s istom naravi?, Obnovljeni Život, Zagreb 37 (1982) 39-44.
 • Tko i što se revitalizira, Obnovljeni Život, Zagreb 37 (1982) 301-306.
 • »Propovijedi nadbiskupa Franića« - egzegeza, Obnovljeni Život, Zagreb 37 (1982) 397-401.
 • Narodi u prostoru i vremenu srednjega vijeka, Obnovljeni Život, Zagreb 37 (1982) 402-418.
 • Što da o tome mislimo?, Glas Koncila, Zagreb, 21 (1982) br. 23, 5 i 7.
 • Simpozij o ljudskim pravima, Glas Koncila, Zagreb, 21 (1982) br. 25, 8.
 • Što da o tome mislimo? (2), Glas Koncila, Zagreb, 21 (1982) br. 24, 4.
 • Temeljno načelo mariologije, Bogoslovska smotra, Zagreb 52 (1982) 367-373.
 • Isus Krist – razlomljeni kruh za novi svijet, Vrelo života, Sarajevo 8 (1982) 24-28.
 • Svijećnica, Poljica, List (Godišnjak) Poljičkog dekanata, Gata. 7 (1982) 40-43.
 • Predgovor, u: Louis Charlier, Na sliku svoga Sina, Zagreb 1982.
 • Nadljudsko u ljudskom, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 41-48.
 • Raspeto katoličanstvo uznemiruje, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 1-5.
 • Vrijednosne orijentacije mladih, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 93-98.
 • Znanost pred crkvenim sudom, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 99-112.
 • Pojmovna spoznatljivost Boga, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 126-137.
 • Putovanja ili pastoriziranje?, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 341-342.
 • »Osnovi marksističke filozofije«, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 343-358.
 • Napomena o Heideggerovoj egzistencijalnoj analizi, Obnovljeni Život, Zagreb 38 (1983) 390-395.
 • Izlazak Crkve iz trostrukog geta, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 1, 5.
 • Čovjek nasuprot svojoj stvarnosti, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 1, 5.
 • Što da o tome mislimo? (3), Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) 6.
 • Kodeks i sakrament, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 3, 4.
 • Riječ koje nema na ustima Crkva kao sakrament, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 4, 2.
 • Utjelovio se u narod, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. (5) 500, 6.
 • Biskupi bez privilegija, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 6, 16.
 • Prijetnja ne može biti poruka o spasenju, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 7, 7.
 • Zahvalnost, optimizam, blaženstvo, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 9, 5.
 • Vrijednosne orijentacije mladih u SR Hrvatskoj, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 10, 16.
 • Svakidašnja suradnja svakog vjernika sa Sv. ocem, Glas Koncila, Zagreb, 22 (1983) br. 23, 7.
 • Tko je protiv Koncila?, Obnovljeni Život, Zagreb 39 (1984) 1-2.
 • Teološki elementi u posveti Majci Božjoj, Obnovljeni Život, Zagreb 39 (1984) 374-385.
 • Metafizička bit prvoga bića, Obnovljeni Život, Zagreb 39 (1984) 368-373.
 • Napomena o dokazivanju Božje opstojnosti, Bogoslovska smotra, Zagreb 54 (1984) 84-87.
 • O jednoj stranici Kantove »Kritike čistoga uma«, Filozofska istraživanja, Zagreb, 4 (1984) 243-250.
 • Da li su »pobožnost« i »duhovnost« sinonimi?, Vrelo života, Sarajevo 10 (1984) 8-13.
 • Otkriveno blago, Vrelo života, Sarajevo 10 (1984) 157-158.
 • U susret kongresu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 14-15.
 • Vjernici i misa, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 50-51.
 • Euharistijsko zajedništvo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 86-87.
 • Euharistijska prisutnost, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 122-123.
 • Euharistijsko poslanje, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 158-159.
 • Euharistija je žrtva saveza, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 194-195.
 • Euharistija je žrtva novoga Saveza, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 230-231.
 • Euharistija je žrtva Nove pashe, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 266-277.
 • Euharistija u životu prve Crkve, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 302-303.
 • Maranatha - Dođi, Gospodine Isuse, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 374-375.
 • Štovanje Boga »u Duhu« i euharistija, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 336-337.
 • Što znači riječ »Euharistija«?, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 75 (1984) 410-411.
 • Razgovor o Međugorju, Crkva na kamenu, Mostar, 5 (1984) 3.
 • Contenu theologique de l'Offrande de l'AP, Prière et servir, Rome, (Octobre-Dćcembre) 1985, N. 4, 327-336.
 • Univerzalni čovjek, Obnovljeni Život, Zagreb 40 (1985) 105-107.
 • O razlici između duše i njezinih moći, Obnovljeni Život, Zagreb 40 (1985) 406-410.
 • Uz članak »Kriticke prosudbe filozofske spoznaje Boga«, Crkva u Svijetu, Split 20 (1985) 176-180.
 • Milost u Starom zavjetu, Vrelo života, Sarajevo 11 (1985) 19-28.
 • Jedino je Bog svet, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 14-15.
 • Svetost i kršćanska ljubav, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 50-51.
 • Svetac moli i radi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 86-87.
 • Svetac je heroj, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 122-123.
 • Svi smo pozvani na svetost, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 158-159.
 • Sveci i Crkva danas, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 194-195.
 • Svetac je vjernik, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 230-232.
 • Vidjeti svoj dan kako ga Bog vidi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 266-267.
 • Svi se nadamo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 302-303.
 • Nasljedovati ne znači oponašati, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 374-375.
 • Suvremeni vjernik, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 76 (1985) 410-411.
 • Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću, Zbornik »Studia Vrhbosnensia« I, Sarajevo 1986, 317-320.
 • Prilog hrvatskih biskupa osmom poglavlju dogmatske konstitucije o Crkvi »Lumen
 • Gentium«, Obnovljeni Život, Zagreb 41 (1986) 58-73.
 • Obitelj - širiteljica mira, Obnovljeni Život, Zagreb 41 (1986) 501-509.
 • Bitna teolosko-eklezijalna nasljeđa, Crkva u Svijetu, Split 21 (1986) 137-152.
 • Milost u Novom zavjetu, Vrelo života, Sarajevo 12 (1986) 113-133.
 • Božji odgovor čovjeku, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 11.
 • Kraljevstvo Srca Isusova je novi poredak, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 47.
 • Nutarnja preobrazba, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 83.
 • Srce Isusovo oslobađa, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 119.
 • Srce Isusovo, izvor novog ponašanja, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 155.
 • Srce Isusovo uznemiruje nepravedno društvo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 191.
 • Isus, čovjek izvanrednog dobrog ukusa, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 227.
 • Isus ne želi propovijedati novost pod svaku cijenu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 263.
 • Isus hoće da razumijemo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 299.
 • Isus ne riše svijet drukčijim nego što on jest, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 335.
 • Svi su ljudski osjećaji i u Srcu Isusovu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 371.
 • Isus hoće da ga zovemo prijateljem, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 77 (1986) 407.
 • Razgovor s o. Rudolfom Brajičićem, Ignacijev put, Zagreb, 1 (1986) 30-31.
 • Teologija Srca Isusova, u: Gle ovo srce, Split 1986, 83-94.
 • Uvod i početak Prvog poglavlja Dekreta o svjetovnim vjernicima (AA 1-2). Zbornik Nadbiskupa Metropolite Dr. Frane Franića, Split 1987, 175-192.
 • Laik i svijet, Obnovljeni Život, Zagreb 42 (1987) 1-4.
 • Postanak Dekreta o apostolatu laika, Obnovljeni Život, Zagreb 42 (1987) 25-45.
 • Teološko-dogmatski vidik uloge Blažene Djevice Marije u ekonomiji spasenja, Obnovljeni život, Zagreb, 42 (1987) 126-135.
 • Marija »hodočasnica u vjeri«, Obnovljeni Život, Zagreb 42 (1987) 193-196.
 • Koncilski nauk o svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi svjetovnjaka, Obnovljeni Život, Zagreb 42 (1987) 197-212.
 • Kakva je teologija o laicima usla u koncilsku dvoranu a kakva je iz nje izišla i koji je temeljni problem u teologiji o laicima danas, Bogoslovska smotra, Zagreb 58 (1987) 153-162.
 • Nauka o milosti istočnih otaca, Vrelo života, Sarajevo 13 (1987) 171-184.
 • Braća - djelatnici vremenitih poslova, Ignacijev put, Zagreb, 3 (1987) 18-19.
 • Sablazan »raskomadanog Krista«, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 11.
 • Otkriće Krista, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 119.
 • Crkva je otajstvo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 155.
 • Prvenstvo ljubavi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 191.
 • Kršćani pogani i pogani kršćani, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 227.
 • Knjiga Srca Isusova, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 263.
 • Kršćanin i izgradnja društva, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 299.
 • Gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 335.
 • Na svetost pozvani su svi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 371.
 • Misterij Crkve, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1987) 407.
 • Majka i djevica: pralik Crkve djevice i majke - Otačka riječ: Eva - Marija - Crkva, Marija 25 (1987) 251-254.
 • Apostolat molitve, Danica - Hrvatski katolički kalendar 1987, 47-49.
 • Bit Crkve. Crkva danas i sutra. Akti 55. splitske sinode, Split 1988, 47-61.
 • Osnova apostolata svjetovnih vjernika (Komentar AA, b. 3), Obnovljeni Život, Zagreb 43 (1988) 25-38.
 • Ne molim se, brate, samo za te nego ti želim nesto reći, Obnovljeni Život, Zagreb 43 (1988) 545.
 • Druga zapovijed, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 11.
 • Držati Isusa na rukama, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 47.
 • Vjerovati i ljubiti, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 78 (1988) 83.
 • Krist je umro za naše uskrsnuće, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 119.
 • Uzor štovatelja Srca Isusova, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 155.
 • Bog nam je u Kristu rekao sve, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 191.
 • Pred progonstvo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 226.
 • Kršćanin - svjetlo, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 227.
 • Molitva je dizanje srca k Bogu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 271.
 • Misijska uzajamnost Crkve, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 307.
 • Vjera i sloboda, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 343.
 • Vjera i život, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 79 (1988) 343.
 • L'apostolat de la prière en Croatie, Prière et servir, Rome, 4 (1989) 369-372.
 • Idući tragom za Sinišom: Simeon ili Šimun, Obnovljeni Život, Zagreb 44 (1989) 99.
 • Posvećeni redovnički život - u svjetlu Dogmatske konstitucije o Crkvi »Lumen Gentium« Drugoga vatikanskoga sabora, Obnovljeni Život, Zagreb 44 (1989) 127-140.
 • Sekte i novo doba, Obnovljeni Život, Zagreb 44 (1989) 339-340.
 • Molitvom do Krista u svakom čovjeku, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 11.
 • Slobodno vrijeme i sloboda, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 47.
 • Proslavljen Krist - suvremenik svih ljudi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 119.
 • Poduzetnost i poslušnost kršćanina, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 155.
 • Kršteni smo u smrt Kristovu, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 191.
 • Moli se Ocu svome u tajnosti, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 226.
 • Abrahamova kušnja, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 227.
 • Marijino mjesto u povijesti spasenja, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 299.
 • Parabola o blagu i biseru, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 299.
 • Moć ujedinjavanja, Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb 80 (1989) 371.
 • Što je sv. Misa?, Glas Koncila, Zagreb, 29 (1990) br. 5, 11.
 • 990.
 • Marija kao model žene, Obnovljeni Život, Zagreb 45 (1990) 512-518.
 • Uvod, u: Sveta Margareta Marija, Autobiografija, Split 1990, 5-7.
 • Da li je o. fra Ante Antić bio mistik?, Karizme, lik i djelo o. Ante Antića [Zbornik], Zagreb 1991, 79-98.
 • Razvoj i izazovi apostolata laika u posljednjih dvadeset godina, Obnovljeni Život, Zagreb 46 (1991) 70-79.
 • Sv. Josip - model očeva, Obnovljeni Život, Zagreb 46 (1991) 637-645.
 • Sv. Katarina Sijenska, Dijalog Božanske providnosti, Obnovljeni Život, Zagreb 6 (1992) 617-618.
 • Sv. Teodor Studit, Pisma monahinjama, Obnovljeni Život, Zagreb 6 (1992) 623-624.
 • Evidentiranje sintetičkih apriornih sudova na osnovi ugleda njihove vlastite izjave, Filozofska istraživanja, Zagreb, 12 (1992) 909-925.
 • Evidenz synthetischer Urteile a priori aufgrund des Ansehens ihres eigenen Ausspruchs, Synthesis philosophica, Zagreb, 7 (1992) 393-414.
 • Trinitet u karizmi sv. Ignacija, Obnovljeni Život, Zagreb 2 (1993) 191-200.
 • Pierre de Clorivière, Obnovljeni Život, Zagreb 2 (1993) 233-237.
 • Osoba u dokumentima Drugog vatikanskog koncila, Obnovljeni Život, Zagreb 48 (1993) 503-513.
 • Izvor nužnosti u našim sudovima. Obrada u pluralističkom, dijaloškom i filozofsko- ekumenskom duhu, Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 3-4 (1993) 57-74.
 • Moje iskustvo s filozofijom u teologiji, u: Filozofija i teologija [Zbornik], Zagreb 1993, 63-70.
 • Filozofija i teologija, EM 14 (1993) 236-238.
 • Izvor nuinosti u nasim sudovima, Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 2 (1993) 1/3, 57-75.
 • Bitni sastojci obiteljske duhovnosti u budućnosti, Obnovljeni Život, Zagreb 49 (1994) 629-636.
 • Etička načela kao egzistentni sudovi i sloboda. U sklopu situacijalizma, Filozofska istraživanja, Zagreb, 14 (1994) 27-32.
 • I ontološki i kozmološki dokaz za Božju opstojnost treba dovesti do kraja, Obnovljeni Život, Zagreb 49 (1994) 407-427.
 • Situating Rahner's trancendentality within a scolastic framework, Synthesis philosophica, Zagreb 9 (1994) 363-378.
 • Sloboda, antropološki vidici, situacijalizam u krsćanskoj etici, Obnovljeni Život, Zagreb 49 (1994) 9-23.
 • Smještanje Rahnerova transcendentaliteta u skolastički okvir, Filozofska istraživanja, Zagreb, 14 (1994) 739-752.
 • Zašto postoji nešto a ne ništa?, Obnovljeni Život, Zagreb 49 (1994) 151-166.
 • Smještanje Rahnerova transcendaliteta u skolastički okvir, Filozofska istraživanja, Zagreb, 15 (1955) 739-752.
 • Pedeset godišta Života - Obnovljenog Života, Obnovljeni Život, Zagreb 50 (1995) 241-249.
 • Metafizički korijeni filozofske tolerancije i njezini nadomjesci, Filozofska istraživanja, Zagreb, 16 (1996) 579-585.
 • Die metaphysischen Wurzeln philosophischer Toleranz und ihre Ersatzformen, Synthesis philosophica, Zagreb 11 (1996) 273-282.
 • Opći pojmovi »slavu Božju kazuju«, Obnovljeni Život, Zagreb 51 (1996) 191-200.
 • Danko Vlašić, vizitacije poljičkih župa u X III. st., Obnovljeni Život, Zagreb 52 (1997) 452-453.
 • Danko Vlašić, Posljednji popi glagoljaši iz Podstrane, Obnovljeni Život, Zagreb 52 (1997) 453.
 • Vlado Vladić, Trenuci. Pjesme, Obnovljeni Život, Zagreb 52 (1997) 554.
 • Zakonik Kanona Istočnih Crkava s izvorima, Obnovljeni Život, Zagreb 52 (1997) 554-555.
 • Ivan Devčić, Pred Bogom blizim i dalekim. Filozofija o religiji, Obnovljeni Život, Zagreb 53 (1998) 238-239.
 • Apsolut je apsolutan naravan misterij, Obnovljeni Život, Zagreb 53 (1998) 247-262.
 • Following Marćchal: brevis consideratio, Disputatio Philosophica, Zagreb 1 (1999) 29-37.
 • Valentin Pozaić, Čuvari života. Radosti i tjeskobe djelatnika u zdravstvu, Obnovljeni Život, Zagreb 54 (1999) 131-134.
 • Ideolog otvorenog društva o skolastici i skolastik o otvorenom društvu, Obnovljeni Život, Zagreb 54 (1999) 303-325.
 • Prinos opisu duhovnog profila popa glagoljaša u Poljičkoj kneževini, Poljica, List (Godišnjak) Poljičkog dekanata, Gata 24 (1999) 101-114.
 • Do prvih načela znanosti ne analizom nego apstrakcijom, ne intuicijom nego kontemplacijom, u: Ljubav prema istini. Zbornik u čast Tome Vereša O. P. Prigodom 70. rođendana i 50 godina redovničkih zavjeta (ur. A. Gavrić), Zagreb 2000, 365-373.
 • Prosirenje filozofije na područje Objave, Obnovljeni Život, Zagreb 55 (2000) 101-105.
 • Stjepan Baloban (uredio), Kršćanin u javnom životu, Obnovljeni Život, Zagreb 55 (2000) 129-130.
 • Marijan Oblak, U ime Oca i Sina i Duha Svetoga prema trećem tisućljeću, Obnovljeni Život, Zagreb 55 (2000) 273.
 • Nikola Stanković, Čovjek pred Bezuvjetnim. Filozofijsko pitanje o Bogu, Obnovljeni Život, Zagreb 55 (2000) 275-278.
 • Tko je majka moja, tko su braća moja? Povlašteno mjesto Isusove samoobjave (Mt 12, 46-48), Obnovljeni Život, Zagreb 55 (2000) 417-418.
 • Donum vitae - Dar Života, Obnovljeni Život, Zagreb 56 (2001) 243-252.
 • Čovjek i Bog kao nastajanje. Povodom članka »Big Bang (veliki prasak) - znanstveni model o postanku svemira, Obnovljeni Život, Zagreb 56 (2001) 271-281.
 • Kršćanstvo i islam, Obnovljeni Život, Zagreb 56 (2001) 527-533.
 • O Mariji i njezinu štovanju u hrvatskoj baštini – Zbornik Kačić u čast fra Pavla Melade, Obnovljeni Život, Zagreb 56 (2001) 111-124.
 • Philosophical Experiment, Disputatio philosophica, Zagreb 1 (2002) 177-180.
 • Upozorenje, Obnovljeni Život, Zagreb 57 (2002) 407.
 • Anto Mišić (ur.), Oci vjere. Zbornik na čast Josipa Ćurića SJ u povodu 75. obljetnice života, Obnovljeni Život, Zagreb 57 (2002) 409-410.
 • Četrdeseta obljetnica Drugog vatikanskog sabora, Obnovljeni Život, Zagreb 57 (2002) 419-420.
 • Rudolf Brajičić: Author's answer to the Questions about the »Philosophical Experiment«. Cf. »Disputatio Philosophica«. No. 2002, Disputatio philosophica 1 (2003) 169-172.
 • Možemo li Duha Svetoga još uže sobom povezati, Bogoslovska smotra, Zagreb 73 (2003) 925-926.
 • Ivan Macan, Socijalna etika i druge studije, Obnovljeni Život, Zagreb 58 (2003) 273.
 • Ustav Europske unije bez Boga?, Obnovljeni Život, Zagreb 58 (2003) 399-402.
 • Enciklika Ivana Pavla II. »Crkva o Euharistiji«, Obnovljeni Život, Zagreb 58 (2003) 503-511.
 • Nikola Dogan, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Đakovo 2003, Obnovljeni Život, Zagreb 58 (2003) 405-406.
 • Predgovor, u: S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petricević), Srce svemira i svijeta. Mistika - život ljubavi, Split 2003.
 • Justification of Metaphysics in view of Kant, Disputatio philosophica 1 (2004) 69-71.
 • Ivan Devčić, Bog i filozofija, Obnovljeni Život, Zagreb 59 (2004) 123-124.
 • Opravdanje metafizike s obzirom na Kanta, Obnovljeni Život, Zagreb 59 (2004) 281-283.
 • Odgovor Rudolfa Brajičića Ivanu Macanu: bolje upoznavanje filozofskog eksperimenta, Obnovljeni Život, Zagreb 60 (2005) 117-118.
 • Ivan Koprek, Priđi da možeš čuti. Etika u sjeni globalizacije i postmoderne, Obnovljeni Život, Zagreb 60 (2005) 519.

Popunac (razgovor) 10:19, 21. prosinca 2020. (CET)[odgovori]