Razredna knjiga

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Razredna knjiga (njem. Klassenbuch) dio je obvezne pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj i srednjoj školi koja se tijekom školske godine vodi za razredni odjel. Razredna knjiga sadrži imenik, pregled rada i dnevnik rada.

Razredna knjiga[uredi VE | uredi]

Razredna knjiga sadrži podatke o učenicima, učiteljima/nastavnicima i nastavnim predmetima te o odgojno-obrazovnome radu i drugim aktivnostima u razrednome odjelu tijekom jedne školske godine. Brojčano označene stranice razredne knjige uvezane su u korice tvrdog uveza veličine 29,5 x 42 cm. Na prednjoj stranici razredne knjige upisuje se naziv i vrsta škole, razredni odjel i školska godina. Prva stranica sadrži naziv i vrstu obrazovnog programa, oznaku razrednoga odjela i školsku godina za koju se vodi te potpise ravnatelja i razrednika. Upute o vođenju razredne knjige nalaze se na unutarnjoj strani korica. Razrednu knjigu vodi razrednik, a na kraju školske godine zaključuje ju uz supotpis ravnatelja.

Imenik[uredi VE | uredi]

Imenik je dio razredne knjige koji sadrži sljedeće podatke:

 • osobne podatke o učeniku (redni broj, matični broj učenika iz matične knjige, prezime i ime učenika, ime majke i oca, podatke o rođenju, adresa stanovanja, te program obrazovanja koji učenik polazi)
 • naziv obrazovnoga programa (vrsta gimnazije ili strukovne kvalifikacije/zanimanja)
 • prostor za bilješke (bilješke o radu, napredovanju i ocjenama učenika, podaci o izostancima, općem uspjehu i vladanju, podaci o primjerenome programu školovanja kojega učenik polazi te o popravnim, predmetnim, razrednim/razlikovnim ispitima).

Pregled rada[uredi VE | uredi]

Pregled rada sadrži:

 • podatke i raspored zadaća i izvedbe programa po mjesecima
 • popis nastavnih predmeta s podatcima o razini i vrsti obrazovanja učitelja, o te o razdoblju u kojemu izvode nastavu u razrednome odjelu
 • popis vrsta odgojno-obrazovne potpore za učenike s teškoćama
 • podatke o izvannastavnim aktivnostima, stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama te o suradnji s roditeljima
 • godišnji plan i tjednu evidenciju te bilješke o radu razrednika u razrednome odjelu
 • pregled rada za strukovne programe sadrži i podatke o praktičnoj nastavi i vježbama
 • podatke o provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja
 • tablice sa zbirnim podacima za razredni odjel
 • popis učenika s podatcima o naknadnome upisu i ispisu, dužnostima učenika i sl.
 • zapisnike i bilješke o sastancima razrednoga odjela
 • ime, prezime i potpisi razrednika i ravnatelja kojim potvrđuju vjerodostojnost podataka u razrednoj knjizi.

Dnevnik rada[uredi VE | uredi]

Dnevnik rada sadrži:

 • podatke o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama,radnim tjednima, danima i nastavnim satima
 • podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima razrednog odjela i održanimnastavnim satima u tjednu
 • ime, prezime i potpis razrednika kojim potvrđuje vjerodostojnost podataka u dnevniku.


Izvori[uredi VE | uredi]

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN br. 87/08) [1]