Osnovna škola

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Osnovna škola je škola koju učenik pohađa kao prvu školu. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladih te školovanje odraslih osoba. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

Spremnost za školu

Hoće li dijete biti spremno za školu ovisi o njegovim sposobnostima, "kako" učiti i emocionalnoj inteligenciji koju je razvilo uz svoje roditelje i odgojitelje u vrtiću. Sedam ključnih elemenata:

 • samopouzdanje
 • znatiželja
 • svrhovitost
 • samokontrola
 • povezanost
 • sposobnost komuniciranja
 • spremnost na suradnju

Ocjenjivanje

Brojčano ocjenjivanje učenika je sljedeće: pozitivne (prolazne) ocjene:

 • odličan (5)
 • vrlo dobar (4)
 • dobar (3)
 • dovoljan (2)

negativne (neprolazne) ocjene:

 • nedovoljan (1)

Najbolja ocjena je 5, a najlošija 1. Ocjene se daju na temelju usmenih ili pismenih rezultata, zalaganja itd. Zaključna ocjena iz nekog predmeta se daje tako da se zbroje sve ocjene, te se podijeli s brojem ocjena (npr. 5,5,5,4= 19:4=4,75-5). Ako je prosjek 4,4, onda je ocjena 4. Ako je prosjek 4,5, onda je ocjena 5 itd. Opći uspjeh na kraju školske godine izračuna se tako da zbrojimo sve zaključne ocjene iz predmeta i zatim taj zbroj podijelimo s brojem predmeta (koliko ih ima).

Općenito

Škola je dužna osigurati kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. U Hrvatskoj osnovno školovanje traje najmanje osam godina i po Zakonu je obvezno za svu djecu, u pravilu od šest do petnaest godina. Osnovno školovanje obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, a ostvaruju ga na temelju nastavnog plana i programa. Pedagoškim standardom utvrđuju se materijalni, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti i podjednak razvoj osnovnog školstva za srednjoročno razdoblje. Pedagoški standard donosi Hrvatski sabor. Poslije nje slijedi srednja škola. Koliko godina sadrži osnovna škola je različito, ovisno o državi u kojoj se nalazi, npr. u Vijetnamu traje tri, u Kini šest, a u Njemačkoj deset godina.

Predmeti u hrvatskim osnovnim školama:

Od 1. razreda:

Od 4. razreda:

Od 5. razreda:

Od 7. razreda

Opis predmeta

Hrvatski jezik

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Hrvatski jezik
Hrvatski jezik temelji se na štokavskom narječju. Ukratko hrvatski jezik poučava narječja, imenice, glagole, pridjeve, brojeve, zamjenice, priloge, prijedloge, veznike, čestice, usklike, padeže, glagolska vremena itd. Proučava i književnost.

Matematika

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Matematika
Dva glavna područja u matematici su aritmetika i geometrija. Matematika proučava brojeve, zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, razlomke, kutove itd.

Priroda i društvo

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Priroda
Priroda i društvo ukratko obrađuje živu i neživu prirodu tj. ljude, životinje, biljke, vodu, tlo, stanice i sve što spada u prirodu oko nas.

Engleski jezik

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Engleski jezik
Engleski jezik obrađuje sve o engleskom jeziku, njihovim običajima, kulturi, izgovorima itd.

Vjeronauk

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Vjeronauk
Vjeronauk je izborni predmet. Uči o kršćanskoj vjeri, Isusu, svecima itd.

Glazbena kultura

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Glazba
Glazbena kultura uči o glazbi, notama, glazbenicima itd.