Sistematika gmazova

Izvor: Wikipedija

Sljedeća sistematika gmazova navodi danas živuće takse gmazova do razine porodica

Agama mwanzae, mužjak u "svadbenom ruhu"

Razred: Gmazovi (Reptilia)