Speyerova linija

Izvor: Wikipedija
Benrathska i Speyerova linija

Speyerova ili Mainlinija (nazvana po rijeci Majni) je izoglosa (granica) prema sjevernim dijalektima, koji imaju geminacijsku (otegnutu) stanku u riječima poput Appel "jabuka", od južnih dijalektata koji imaju afrikatni suglasnik: Apfel. Linija počinje u Alzasu nedaleko Strasbourga, i proteže se sjevero-istočno prema Tiringiji, presjecajući Rajnu kod Speyera. Poslije Erfurta, okreće prema jugoistoku prema prijašnjem njemačkom govornom području u Češkoj.

Lako je uočiti činjenicu da imena mjesta koja sadrže samostalan /p/ fonem uglavnom leže sjeverno od linije (Paderborn, Potsdam, Wuppertal), dok mjesta s afrikatnim /pf/ (Pfaffenhofen, Pforzheim) uglavnom leže južnije.