Prijeđi na sadržaj

Stabschef

Izvor: Wikipedija
Viktor Lutze, zapovjednik SA od 1934. do 1943. u uniformi SA-Stabschefa

Stabschef (hrvatski: zapovjednik stožera) bio je čin Sturmabteilunga (SA). Ovaj čin odgovara činu Wehrmachtovoga Generalobersta, a u HV-u odgovara činu stožernog generala.

Čin SA-Stabschef stvoren je 1931., kada je Hitler stvorio čin Oberste SA-Führer. Iako je Adolf Hitler bio vrhovni zapovjednik SA, organizaciju je ipak vodilo zapovjedničko osoblje SA-a, a čovjek koji je držao čin Stabschef bio je stvarni vođa SA-a.

Čin Stabschefa nosila su trojica SA-ovaca u razdoblju od 1931. do 1945., a svaki je ovaj čin dobio zbog smrti prethodnog nositelja istoga čina. Sljedeći su pripadnici SA imali čin Stabschef:

Ime nositelja Zapovijedao SA-om Prestao zapovijedati SA-om
Ernst Röhm 1931. – 1934. Ubijen
Viktor Lutze 1934. – 1943. Poginuo
Wilhelm Schepmann 1943. – 1945. Raspad SA-a

Rano obilježje čina za Stabschefa bilo je hrastovo lišće prikazano na kolarnoj oznaci čina. Postoji fotografski dokaz, gdje Ernst Röhm nosi ranu oznaku čina Stabschef na svojoj SA-ovskoj uniformi. Kako je Röhmov autoritet rastao, tako je i obilježje čina, pa na jednoj drugoj fotografiji prikazan je kako umjesto dva hrastova lišća sada ima tri.

Poslije 1933., obilježje čina Stabschefa bila su dva prekrižena koplja, ovjenčana s dva hrastova lišća. Poslije 1934. obilježje čina Stabschef bila su tri hrastova lišća, identična Reichsführerovoj oznaci čina, ovjenčana s još dva hrastova lišća.

Padom Trećega Reicha prestao je postojati Sturmabteilung, pa tako i čin Stabschef.