Supstitucija (kemija)

Izvor: Wikipedija

Supstitucija je u organskoj kemiji reakcija kod koje se atom ili dio molekule zamjenjuje nekim drugim atomom ili skupinom atoma. Opisana reakcija zove se reakcija supstitucije.

Obasjamo li smjesu klora i metana ultraljubičastom svjetlošću, te će dvije tvari kemijski međusobno reagirati. Jedan ili više vodikovih atoma u molekuli metana zamijenit će se atomom klora.

Reakcija supstitucije smjese klora i metana

reakcija supstitucije smjese klora i metana
Nedovršeni članak Supstitucija (kemija) koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.