Upravljanje

Izvor: Wikipedija

Upravljanje (eng. Control) može značiti:

 • upravljanje je usmjeravanje sistema prema unapred utvrđenim ciljevima. Pojam upravljanja različito se tumači u različitim državama. Upravljanje koje se vezuje za upravljanje stvarima i rukovođenje podrazumijeva se u anglosaksonskoj literaturi. U našem jeziku upravljanje je više usmjereno na poimanje društvenih procesa koji su vezani za svjesnu ljudsku djelatnost koja teži ka određenim ciljevima.
 • automatsko upravljanje, u automatici, je najjednostavniji oblik automatizacije, pri kojem se vođenje procesa odvija prema unaprijed zadanomu programu, tako da signal putuje jednosmjerno od ulaza k izlazu (automatizacija). U širem smislu, automatsko upravljanje je svaki oblik automatizacije, pa čak i najnapredniji oblici regulacije, kakvi se na primjer koriste pri automatskom upravljanju svemirskom letjelicom.[1]
 • CNC upravljanje (eng. Computer Numerical Control) je upravljanje alatnim strojevima pomoću posebnih kodiranih naredbi (instrukcija) koje se učitavaju u upravljačkom računalu.
 • upravljanje znanjem je proces prikupljanja, čuvanja, uporabe i prenošenja informacija i znanja korisnih za što učinkovitiji rad neke organizacije.
 • upravljanje okolišem je upravljanje međudjelovanjem modernih ljudskih društava i okoliša, te njihovim učinkom na okoliš.
 • upravljanje projektima obuhvaća sve organizacijske sposobnosti i tehnike, koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog projekta.
 • upravljanje izvornim kôdom softverski je postupak pri kojem se izvorni kôd pohranjuje u središnju bazu odnosno spremište (inačice izvornog kôda mogu se pohranjivati u bazu podataka odnosno u datotečni sustav) u kojemu se bilježi svaka promjena kôda kroz povijest.
 • daljinsko upravljanje je vođenje tijela ili objekta upravljanja na daljinu, gdje udaljenost između upravljačkoga sustava i objekta upravljanja nije strogo određena (metri, kilometri, stotine tisuća kilometara i više).
 • upravljanje (jezikoslovlje), u suvremenom jezikoslovlju (lingvistici), je naziv za sintaktički odnos dvaju dijelova rečenice, kod kojega oblik jednog dijela ovisi o prisutnosti drugoga. Primjerice, u rečenici Ivan vidi Mariju kaže se da glagol vidjeti upravlja svojim objektom (imenicom Marija) jer zbog prisutnosti prijelaznoga glagola ta imenica stoji u akuzativu.[2]
 • korporativno upravljanje je sustav nadzornih mehanizama pomoću kojih svi dobavljači presudnih resursa osiguravaju povrate na svoja ulaganja u korporaciju, s pažnjom da ne ugroze dugoročni prosperitet i opstanak poslovnog sustava, odnosno korporacije.
 • upravljanje resursima (resursni menadžment) u organizacijskim znanostima označava učinkovitu i djelotvornu implementaciju organizacijskih resursa kada postoji potreba za njima.
 • upravljanje memorijom (engl. Memory Management) u programskom inženjerstvu je upravljanje memorijom računala rezervacijom dijelova memorije za podatke, i oslobađanjem iste od viška podataka.

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. upravljanje, automatsko, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2018.
 2. upravljanje, [2] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2018.


Ovo je razdvojbena stranica.
Pomaže u orijentaciji tako da popisuje sve stranice koje dijele isti naslov. Ako Vas je poveznica iz nekoga članka poslala ovamo, možda biste željeli vratiti se i ispraviti ju da pokazuje izravno na željenu stranicu.