Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Slika učionice br. 6 Suvremenog Učilišta i Atlantisa u Splitu koji su u vlasništvu Aspire

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira iz Splita jest visoka škola za sportski menadžment. Osnovana je 2009. godine, a nastala je kao rezultat sve većeg značaja sporta u društvu.

Šport u suvremenom društvu ima mnogo širu i složeniju ulogu nego ju je imao ranije. On je od nadmetanja fizičkih sposobnosti među ljudima prerastao u način našeg svakodnevnog života i kulture te postaje izvorom pozitivne energije u životu čovjeka. Sport je također i sve značajniji oblik ekonomske aktivnosti društva, a sportska industrija njena važna privredna djelatnost.

Stručni studij Sportski menadžment[uredi VE | uredi]

Program stručnog studija sportskog menadžmenta na Visokoj školi Aspira namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje menadžera – zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet.

Cilj obrazovanja je stjecanje ukupnih kompetencija sportskog menadžera koji se ostvaruje upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.

Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, završeni studenti moći će uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Završetkom stručnog studija sportskog menadžmenta polaznik stječe kompetencije upravljanja sportskim i poslovnim sustavima te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na specijalističkom stručnom diplomskom studiju.

Studenti stječu visokostručnu i profesionalnu osposobljenost za područje menadžmenta poslovnih funkcija te sportskog menadžmenta, s naglaskom na posebne programe smjera studija koji sadrže temeljna teorijska, metodološka i aplikativna znanja s područja:

 • sportskog menadžmenta,
 • sportskog marketinga,
 • sponzorskih odnosa i produkcije sportskih manifestacija,
 • sportskog brendinga,
 • upravljanja i primjene poslovanja u sportu,
 • upravljanja sportskim objektima te
 • agencijskih i zastupničkih poslova za sportske organizacije, društva, klubove i sportaše pojedince.

Poseban značaj ima, programskim sadržajem predviđeno, obrazovanje za uporabu najsuvremenijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u poslovanju. U suradnji sa Suvremenim učilištem u Splitu, studentima se pruža mogućnost stjecanja međunarodno priznate Europske računalne diplome - ECDL.

Specijalistički diplomski studij Sportski menadžment[uredi VE | uredi]

Specijalistički diplomski (master) studij Sportskog menadžmenta je prvi i jedini ovakav studij u Hrvatskoj. Namijenjen je profesionalcima koji već rade u sportu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji tek žele ostvariti uspješnu karijeru u sportu i sportskoj industriji.

Danas sport u EU stvara vrijednost od nekoliko stotina milijardi eura što čini cca 4% BDP-a Europske unije te osigurava radna mjesta za 15 milijuna ljudi ili 5,4% radne snage.

U Hrvatskoj su potrebe za visokoobrazovanim specijaliziranim kadrom iz područja sportskog menadžmenta veoma izražene i temelje se na činjenici da menadžeri koji upravljaju sportskim organizacijama, tj. rade u sportskoj industriji u pravilu nisu formalno školovani za upravljanje specifičnim poslovnim procesima u području sporta.

Bez školovanih sportskih menadžera sportske organizacije se ne uspijevaju afirmirati na sportskom tržištu zbog čega trpe ogromne gubitke. Također, neprofitne sportske organizacije poput sportskih udruga, saveza, lokalnih i državnih odjela za sport, dolaze do spoznaje da ne mogu više funkcionirati bez modernog i efikasnog upravljanja.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sportskog menadžmenta polaznik stječe kompetencije upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima "top management-a" te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja sukladno ovom programu, a posebno uzimajući u obzir kontinuitet preddiplomskog i diplomskog studija sportskog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne.

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja ekonomije, menadžmenta, kineziologije, prava, informacijskih i komunikacijskih znanosti, psihologije i sociologije.

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje sportskog menadžmenta, marketing menadžmenta u sportu, menadžmenta sportskih objekata i manifestacija, controllinga i financijskog menadžmenta u sportskim društvima, sponzorstva u sportu, odnosa s javnošću u sportu, sportskog prava i među ostalim, upravljanja ljudskim resursima i društveno odgovornog ponašanja u sportu.

Studij traje 2 godine (4 semestra). Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv (ekvivalent stručnog magisterija):

stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

Cjeloživotno obrazovanje[uredi VE | uredi]

Menadžer turističke destinacije[uredi VE | uredi]

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira program usavršavanja za Menadžera turističke destinacije. Zbog sve većeg rasta i razvoja turističkog tržišta svaka pojedina destinacija mora imati stručnjake sa menadžersko upravljačkim sposobnostima.

Menadžer turističke destinacije:

 • kreira adekvatnu turističku ponudu
 • upravlja turističkom destinacijom
 • stvara imidž destinacije
 • utječe na unaprjeđenje lokalne ekonomije
 • istovremeno čuva prirodnu, kulturno-povijesnu baštinu

Cilj programa je osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine potrebne za realizaciju i afirmaciju turističke destinacije. Program je namijenjen svim osobama koje se žele usavršiti za zanimanje Menadžera turističke destinacije i svim osobama koje sudjeluju u upravljanju turističkom destinacijom.

Menadžer malog i obiteljskog hotela[uredi VE | uredi]

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira program usavršavanja za Menadžera obiteljskog i malog hotela.

Upravljanje obiteljskim i malim hotelom je vrlo specifičan i kompleksan posao. Za uspješno upravljanje hotelom nije dovoljna samo poduzetnička ideja i želja, već zahtjeva i mnogo menadžerskih i poslovnih znanja i vještina iz područja:

 • hotelskog poslovanja i turizma
 • poduzetništva (izrada biznis plana)
 • menadžmenta
 • prodaje i recepcije hotela
 • marketinga u turizmu
 • poslovnog komuniciranja...

Cilj programa je osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine kako bi na što bolji način upravljao i prezentirao hotel te osigurao privlačenje novih gostiju kao i njihov povratak.

Program je namijenjen svim osobama koje se žele usavršiti za stručno zanimanje menadžera obiteljskog i malog hotela kao i onima koji sudjeluju u upravljanju obiteljskim i malim hotelom, a s ciljem osiguranja dobiti.

Sportski administrator[uredi VE | uredi]

Visoka škola za sportski menadžment Aspira kao jedina visokoškolska institucija u Hrvatskoj koja školuje stručne kadrove za upravljačke i administrativne funkcije u sportskim organizacijama, kreće s programom usavršavanja za Sportskog administratora.

Cilj programa je usavršiti stručne kadrove na upravljačkim i administrativnim funkcijama u sportu iz područja upravljanja sportskim organizacijama, sportskog marketinga, menadžmenta ljudskih resursa, upravljanja sportskim objektima i manifestacijama, financijskog poslovanja, sportskog prava te stjecanje praktičnih znanja i vještina nužnih za rad suvremene sportske organizacije.

Sukladno izmjenama Zakona o športu N.N. 71/06 pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost moraju na upravljačkim i administrativnim poslovima imati stručne, tj. školovane osobe. Naime, sportske organizacije dužne su se uskladiti s pravnom regulativom Europske unije što podrazumijeva stručne kadrove na upravljačkim i administrativnim funkcijama.

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]