Wikipedija:Preusmjeravanje

Izvor: Wikipedija
↱

Preusmjeravanje je osobina wikipedije koja služi za upućivanje korisnika na pravu stranicu. Za razliku od ekvivalentnog preusmjeravanja u knjižnim enciklopedijama, gdje pod SAD piše: Vidi Sjedinjene Američke Države, wikipedija nas automatski vodi na stranicu na koju preusmjeravanje postoji.

Kada koristiti preusmjeravanje

  • Kod kratica (kao gore SAD, ili FER -> Fakultet elektrotehnike i računarstva)
  • Kod imena koja se mogu pisati na više načina (Medvešćak i Medveščak)
  • Kod korištenja stranih riječi ako postoje hrvatske inačice (hardware, software, printer -> računalna sklopovska podrška, programska podrška, pisač)
  • Kod korištenja zastarjele terminologije (tastatura -> tipkovnica)
  • Kod sinonima (Norma Jean Baker -> Marilyn Monroe)
  • Kod pojmova koji su srodni (burek s mesom, burek sa sirom, sirnica -> burek) :-)
  • Kod korištenja pojmova u krivom rodu, vremenu, ili na bilo koji drugi način čestoj gramatičkoj pogrešci (Zabreg -> Zagreb)

Kada NE koristiti preusmjeravanje

  • Lako je upasti u zamku: ako za svaki pojam stavimo na sve moguće varijante naziva 5-6 preusmjeravanja (nazivi bez dijakritičkih znakova, anglizmi i druge tuđice, pravopisne i ine greške), onda ćemo biti sigurni da će svatko lako pronaći stranicu. No previše preusmjeravanja treba izbjegavati, jer kad smo vidjeli u "Općoj enciklopediji" gomilu naputaka "Vidi ovamo"? Tako preusmjeravanje valja rabiti u situacijama navedenim gore, a suvišna preusmjeravanja biti će brisana.
  • Poveznice se mogu stavljati bilo na SAD, bilo na Sjedinjene Američke Države, no kao što niti jedan članak neće upućivati na samoga sebe, tako ne treba upućivati niti na svoje preusmjeravanje (poveznica SAD na članku o Sjedinjenim Američkim Državama).
  • Na neki članak može se staviti jedno ili prema potrebi dva preusmjeravanja, ali valja izbjegavati svako pretjeravanje (tj. na stranici za razgovor valja detaljno obrazložiti razlog postojanja svakog preusmjeravanja, ako se prelazi brojka od dva preusmjeravanja)

Kako napraviti preusmjeravanje

Preusmjeravanje članka ili engleski redirect je ustvari preusmjeravanje članka u drugi članak.

Bitno je naglasiti da ovo koristimo samo na člancima koji nemaju teksta, odnosno članak koji preusmjeravamo na drugi članak ne smije imati prije preusmjeravanja tekst ili evidenciju starih izmjena, jer na ovaj način uništavate nečije doprinose i trud uložen u taj članak.

Znači, stvorite novi članak (primjerice Matricaria recutita) i u njega upišete preusmjeravanje na Kamilica kako je niže opisano.


U većini slučajeva preusmjeravanje se vrši da se u članku koji želimo preusmjeriti napiše

#PREUSMJERI [[ime članka na koji želimo preusmjeriti naš članak]]

Napomena: na ovaj način možemo preusmjeravati članke kao u ovom primjeru, tu se vidi da postoji više stranica za preusmjeravanje jer postoji više načina pisanja imena pisca J. R. R. Tolkiena. Sve te stranice za preusmjeravanje vode u članak imena John Ronald Reuel Tolkien.

Moguće je i preusmjeravanje članka u podnaslov drugog članka, odnosno ovakav oblik preusmjeravanja

#PREUSMJERI [[ime članka na koji želimo preusmjeriti naš članak#podnaslov]]

Preusmjeravanje treba razlikovati od premještanja članka.