Đola 2006.

Izvor: Wikipedija

Đola 2006, treća po redu likovna kolonija održana 7. i 8. X. 2006. godine u Dardi, u organizaciji Pododbora Darda (Likovna radionica "Petar Dobrović) Srpskog kulturnog društva (SKD) "Prosvjeta" (Zagreb), nazvana tako po uređenom darđanskom kupalištu Đola.

Tradicija likovnog izražaja otvorenog profila održana je pod geslom umjetnost ne poznaje granice. Saziv 2006. godine, pored već viđenih slikara, okupio i jedan broj novih sudionika veoma zapaženih i interesantnih senzibiliteta. Sudjelovali su:

Sudionici likovne kolonije "Đola 2006"

U likovnom pogledu treći saziv "Đola 2006" predstavlja mozaik različitih likovnih izražaja, svaki je sudionik sličan sebi, nema šablona ni matrice, a pravu ocjenu nastalog fondusa slika dat će predstojeća izložba i likovna kritika.

Koloniju su financirali: Savjet za nacionalne manjine, Osječko-baranjska županija i Vijeće srpske nacionalne manjine općine Darda.

Usp. Đola 2004., Đola 2005.