Šime Peričić

Izvor: Wikipedija
Šime Peričić sken najnovo.jpg

Šime (Tome) Peričić (Sukošan, 30. prosinca 1936.Zadar, 10. studenoga 2019.) - hrvatski povjesničar, arhivist, znanstveni savjetnik, erudit.

Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je 1961. godine povijest (I. A grupu). Neko je vrijeme radio kao službenik i prosvjetni radnik, a od 1964. kao arhivist u Povijesnom arhivu u Zadru. Godine 1975. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Godine 1981. prelazi u zadarski Zavod za povijesne znanosti HAZU, gdje je odmah započeo raditi u zvanju višega znanstvenog suradnika da bi 1984. bio izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1985. do 1990. bio je upraviteljem toga zavoda.

Radeći u Povijesnom arhivu bavio se znanstvenim radom istražujući izvore vezane uz kulturnu, političku, a napose gospodarsku prošlost Zadra i čitave Dalmacije od 17. do 20. stoljeća. Rezultat toga rada ogleda se u oko 150 stručnih i znanstvenih naslova. Osim toga napisao je tekst za četvrtu knjigu Prošlosti Zadra - o njegovoj povijesti u razdoblju od 1797. do 1918. Godine 1964. postao je članom Društva arhivskih radnika Hrvatske i Povijesnog društva Hrvatske, a 1964. izabran je za člana suradnika Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva (druge) Jugoslavije. Nakon osnutka Instituta za hrvatsku povijest (1971.) u Zagrebu njegov je stalni vanjski suradnik. Bio je u redakcijskom odboru Pomorskog zbornika u Rijeci, urednik Radova Zavoda HAZU u Zadru, i član uredničkog odbora Prošlosti Zadra.

Za osobiti doprinos na području povijesnih znanosti dobio je godine 2003. Nagradu Grada Zadra za životno djelo.

Značajnija djela[uredi | uredi kôd]

KNJIGE AUTORA DR. SC. ŠIME (TOME) PERIČIĆA:

 • Dalmacija uoči pada Mletačke Republike, (Sommario: La Dalmazia alla vigilia della Republica Veneta, p. 245-246), "Monografije", knj. 10, Sveučilište u Zagrebu - Centar za povijesne znanosti, Odjel za hrvatsku povijest, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1980., 267 str.;
 • Zadar pod mletačkom upravom , (Suautori: Tomislav Raukar, Ivo Petricioli i Franjo Švelec; Š. Peričić - autor cjelina: U vrtlogu ratova XVII. stoljeća /1. Nemirna granica; 2. Uprava i sudstvo; 3. Gospodarske prilike; 4. Društvene prilike/; Upravno-političko i sudsko središte u XVIII. st.; Gospodarske prilike u XVIII. stoljeću; Društvene prilike u XVIII. stoljeću), u: Prošlost Zadra, knj. III, Narodni list i Filozofski fakultet u Zadru, Zadar, 1987., str. 353-410, 455-532;
 • Gospodarske prilike Dalmacije od 1797. do 1848. godine, (Summary: Economic Circumstances in Dalmatia from 1797 to 1848, p. 163-164), 'Biblioteka znanstvenih djela', knj. 65, Književni krug Split, Split, 1991., 165 str. + 5 priloga;
 • Pregled gospodarstva Arbanasa u prošlosti, 'Izdanja MZ Arbanasi', knj. 5, Mjesna zajednica Arbanasi, Zadar, 1993., 50 str.+ 4 priloga;
 • Pomorska trgovina Dalmacije u XIX. stoljeću, (Summary: The Maritime Trade of Dalmatia in the 19th Century, p. 137-138), Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., 144 str.;
 • Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća, (Summary: Economic History of Dalmatia from 18th to 20th Century, p. 265-266), Matica hrvatska - Zadar, Zadar, 1998., 288 str. (ilustracije na str. 233-261);
 • 90 godina 'Zoranića', (Suautori: Stjepan Kaurloto i Davorka Mezić; Š. Peričić - autor poglavlja: Povijest 'Zoranića' do 1965. g.), (Summary: Ninety Years of 'Zoranić', p. 124, etc.), Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo 'Zoranić', Zadar, 1998., str. 7-27;
 • Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti, (Riassunto: Sviluppo economico di Zara e dei dintorni nel passato, p. 301-303; Summary: The Development of the Economy of Zadar and its Surroundings in the Past, p. 304-307), 'Djela', knj. 13, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb-Zadar, 1999., 313 str.;
 • Povijest Dalmacije od 1797. do 1860., (Zusammenfassung: Die Geschichte Dalmatiens von 1797 bis 1860, 533-539; Riassunto: La storia della Dalmazia 1797-1860, 541-546), Matica Hrvatska Zadar, Zadar, 2006., 579 str. + 33 ilustracije);
 • Šime Peričić et. al., Povijest Zadra IV. Zadar za austrijske uprave, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2011.
 • Prinosi povijesti gospodarstva Šibenika i njegova područja do 1940. godine, (Summary: Contributions to the History of the Economy of the City of Šibenik and its Region up to 1940), Gradska knjižnica 'Juraj Šižgorić', Šibenik, 2016., 388 str. /Knjiga je izišla u godini u kojoj je Šibenik obilježio 950 godina od prvog spomena grada (1066.)/; NAP. - objavljeno pod imenom autora: Šime Tome Peričić.
 • Razvitak gospodarstva Trogira i njegove okolice do 1914. godine, RUKOPIS, 2015., 281 str.

IZBOR IZ POPISA ZNANSTVENIH ČLANAKA AUTORA DR. SC. ŠIME (TOME) PERIČIĆA:

"Prilog upoznavanju šuma Paklenice u 19. stoljeću", (Abstract: Introducing the Paklenica Forest of 19th Century, p. 95), Paklenički zbornik (Simpozij povodom 45. godišnjice NP ‘Paklenica’), Uprava NP ‘Paklenica’, Starigrad-Paklenica, 1994. – 1995., sv. 1, str. 95–99.

"Prilog poznavanju uzgoja duhana u Dalmaciji", (Zusammenfassung: Beitrag zu den Kenntnissen über den Tabakbau in Dalmatien, S. 33), Acta historico-oeconomica, Komisija za ekonomsku povijest društava povjesničara Hrvatske, Zagreb, 1995., sv. 22, str. 25–33.

"Dalmatinci u vojnoj službi Austrije (1797. – 1805.)", (Summary: Dalmatians in the Austrian Military Service /1797–1805/, p. 626), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1995., sv. 37, str. 595–626.

"Pregled razvoja vatrogastva u Zadru do 1943. godine", (Résumé: Histoire des pompierssapeurs à Zadar jusqu’à 1943), Zadarska smotra, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1995., god. XLIV, br. 1–2, str. 141–150.

" 'Zlatno doba' bračkog jedrenjaštva", (Riassunto: ‘L’età d’oro’ della navigazione a vela M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 45/2003., str. 419–446. 432 sull’isola di Brač, p. 640), Građa i prilozi za povijest Dalmacije (Zbornik Božić-Bužanić), Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu, Split, 1996., sv. 12, str. 619–640.

"Dopuna povijesti pomorstva otoka Silbe", (Summary: Supplement to the Navigation History of the Island of Silba, p. 128), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1996., sv. 38, str. 117–128.

"Pomorstvo Senja u prošlosti", (Summary: Maritime Affairs in the Town of Senj in the Past; Riassunto: La marineria di Segna nel passato, p. 203), Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka, Rijeka, 1996., sv. 38, str. 169–203.

"Prilog poznavanju gospodarstva otoka Drvenika u prošlosti", (Zusammenfassung: Beitrag zur Kenntnis der Wirtschaft der Insel Drvenik in der Vergangenheit, S. 44), Acta historicooeconomica, Komisija za ekonomsku povijest Društva za hrvatsku povjesnicu, Zagreb, 1996. – 1997., sv. 23–24, str. 31–44.

"Stare mlinice zadarskog kraja", (Summary: Former Mills in the Zadar Region, p. 165), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1997., sv. 39, str. 141–165.

"Don Stipan Sorić (u zbilji i pjesmi)", (Summary: Don Stipan Sorić /Reality and Poem/, p. 242), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1997., sv. 39, str. 211– 242.

"Iz gospodarske prošlosti sela Vrsi", (Zusammenfassung: Aus der Wirtschaftsgeschichte des Dorfes Vrsi, S. 334), Zadarska smotra, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 1997., god. XLVI, br. 1–3, str. 321–334. 108. Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti, (Summary: The Economy of the Island of Iž in the Past, p. 226), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, 1998., sv. 40, str. 173–226.

"Zadarske vjetrenjače", (Zusammenfassung: Windmühlen von Zadar, S. 157), Zadarska smotra, Matica hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., god. XLVII, br. 1–3, str. 151–158.

"Crtice o gospodarstvu Ždrelca u prošlosti", (Zusammenfassung: Notizen über die Wirtschaft von Ždrelec in der Vergangenheit, S. 329), Zadarska smotra, Matica hrvatska – Zadar, Zadar, 1998., god. XLVII, br. 1–3, str. 323–329.

"Prilog poznavanju gospodarstva kninskog kraja u 19. stoljeću, (Zusammenfassung: Beitrag zu den Kenntnissen über die Wirtschaft der Gegend von Knin im XIX. Jahrhundert, S. 94), Acta historico-oeconomica, Komisija za ekonomsku povijest Društva za hrvatsku povjesnicu, Zagreb, 1998. – 1999., sv. 25–26, str. 64–94.

"Razvitak gospodarstva otoka Visa u prošlosti, (Summary: The Development of the Economy of the Island Vis in the Past, p. 144), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 1999., sv. 41, str. 61–144.

"Hajdučija u Mletačkoj Dalmaciji XVIII. stoljeća", (Summary: Highwaymen in XVIIIth Century Venetian Dalmatia, p. 212), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 1999., sv. 41, str. 203–212. M. E. Lukšić, Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002. g.), Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, sv. 45/2003., str. 419–446. 433

"Neki Dalmatinci – generali stranih vojski", (Summary: Some Dalmatians – Generals in Foreign Armies, p. 220), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2000., sv. 42, str. 195–220.

"Prinos poznavanju gospodarskih prilika drniškog kraja u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution to the Analysis of the Economic Situation in the Drniš Region during the 19th Century, p. 285), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2000., sv. 42, str. 261–285.

"Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti", (Summary: The Production and Sale of Salt from the Island of Pag in the Past, p. 83), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2001., sv. 43, str. 45–83.

"Prinos poznavanju hercegovačke trgovine u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution to the Study of Trade in Herzegovina during the XIXth Century, p. 354), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2001., sv. 43, str. 341–354.

"Nekoliko gospodarskih pokušaja u Ninu, Na pragovima Nina (Ad limina Aenone)", Matica hrvatska – Nin, Nin, 2002., str. 65–72.

"Prinos poznavanju pomorske trgovine Splita u XIX. stoljeću", (Summary: A Contribution towards the Description of Maritime Trade in the City of Split during the XIXth Century, p. 186), Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb – Zadar, 2002., sv. 44, str. 165–186.

"Dr. Božo Peričić kao kulturni i društveni radnik", u: Dr. Božo Peričić - život i djelo: zbornik radova o životu i djelu dr. Bože Peričića, ur. S. Perović i S. Sirovica, Plantak graf, Zadar, 1999., 123-130.

"Josip Peričić (1933. – 1901.) - pedagog i preporoditelj", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zadar, Vo.62, No.-, 2020., 257-276; https://hrcak.srce.hr/248501;

Izvor[uredi | uredi kôd]

Mislav Elvis Lukšić, "Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002.)", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, 2003., 419-446.

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477

"Šime Peričić", u: Roman Segarić, Leksikon zadarskih laureata (prošlost dodjeljivanja javnih priznanja Općine Zadar, Grada Zadra i Zadarske županije), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018., 279-281.

Marija Zaninović-Rumora, "Dr. sc. Šime Tome Peričić (1936. – 2019.)", Zadarska smotra, Zadar, 69, 2020., 1-3, 340-343.

Mirisa Katić i Milenka Rogić, "In memoriam Šime Tome Peričić", u: Vjesnik dalmatinskih arhiva (Izvori i prilozi za povijest Dalmacije), Šibenik, 1, 2020., 268-269.

Ema Jakovljević i Helena Peričić, "Gospodarstvo grada Šibenika u radovima povjesničara i arhivista Šime Tome Peričića", u: Vjesnik dalmatinskih arhiva (Izvori i prilozi za povijest Dalmacije), Šibenik, 1, 2020., 270-286.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/20018

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477

Mislav Elvis Lukšić, "Bibliografija dr. Šime Peričića (od 1963. do 2002.)", Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, 2003., 419-446.

https://www.bib.irb.hr/121477?rad=121477