Albit

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Albit
Albite2.jpg
Općenito
Kategorija Mineral
Kemijska formula Na[AlSi3O8]
Identifikacija
Boja bijela, siva, ružičasta i svijetlosiva
Kristalni habitus pločasti paralelno {010} ili pločastoprizmatični
Kristalni sustav triklinski
Sraslaci po albitnom, karlovarskom, periklinskom i albitno-periklinskom zakonu
Kalavost savršena po {001} i {010}
Mohsova tvrdoća 6 - 6,5
Sjaj staklast; na plohama kalavosti sedefast do dijamantan
Gustoća 2,62
Točka tališta 1118°C


Albit (latinski albus bijel) je ime za natrijski feldspat koji je sastavni mineral eruptivnih stijena i pegmatita. Albit ima kemijsku formulu Na[AlSi3O8]. Na visokim temperaturama čini seriju čvrstih otopina s kalcijskim feldspatom - anortitom Ca[Al2Si2O8], koju nazivamo plagioklasi.