Antilska struja

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Antilska struja je topla atlantska morska struja. Nastaje kad Sjevernoekvatorska struja na svom putu prema zapadu stigne do Antila. Tu prestaje biti Sjevernoekvatorska struja, pod utjecajem Coriolisovog učinka skreće prema sjeveru, i postaje Antilska struja.

Zajedno s Floridskom strujom sjeverno od Bahama priključuje se i "hrani" Golfsku struju. Mnogi ribari s Kariba love ribu koristeći se ovom strujom.