Prijeđi na sadržaj

Asamblaž

Izvor: Wikipedija
Eduardo Paolozzi, Sv. Sebastijan, asamblaž skulptura od zavarenih raznorodnihmetalnih predmeta, 1958., Park skulptura KMM,Nizozemska.

Asamblaž (francuski: assemblage = spajanje, sklapanje) je kiparska tehnika kolažiranja raznorodnih predmeta i materijala.

Naziv je 1950-ih prvi put upotrijebio Jean Dubuffet za način oblikovanja trodimenzionalnih umjetničkih djela od različitih predmeta svakodnevne upotrebe.

Robert Rauschenberg (1925.-), jedan od osnivača Pop art pokreta, se ponajprije proslavio svojim neodadaističkim asamblažima koji su bili prepuni dvosmislenosti i ironije.

Umjetnici koji su također poznati po asamblažu: Louise Nevelson (1899. – 1988.), Joseph Cornell (1903. – 1972.), John Chamberlain (1927. – 2011.), Edward Kienholz (1927. – 1994.), Fred H. Roster (1944. – 2017.), Daniel Spoerri (1930.-) i dr.