Balada

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Cerveri de Girona, Balada - Si voletz que•m laix d'amar (PC 434a,65), Cançoner Gil (Biblioteca de Catalunya, MS 146), f. 34v, 14. stoljeće.

Balada proizlazi iz okcitanskog jezika balar („plesati“, iz lat. ballare „plesati“, starogrčki ballein „bacati, pokretati, kretati se“) izvorno označava južnufrancuske srednjovjekovne trubadurske plesne epske i lirske pjesme.

Radnja se najčešće bavila kršenjem moralnih načela po kojima neizbježno slijedi kazna. Izvorne narodne balade su se posebice bavile temama iz legendi, gdje su junaci s nadnaravnim moćima. Na kraju junaci umiru ili imaju blizak susret sa smrti. Od kasnog 18. stoljeća balade se tendencijalno bave socijalnim temama. Balada je obično duža usmena prijelazna književna vrsta koju karakterizira istovremena prisutnost epskih i lirskih elemenata ,iskazanih često na dramatičan način.